ดูหนังออนไลน์
Stock

เก็งโผหุ้นเข้า-ออก ‘SET50 และ SET100’ ครึ่งหลังปี 64

ถ้าย้อนดูสถิติที่ผ่านมา พบว่าหุ้นที่ถูกคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี SET50 ราคาหุ้นมักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ส่วนดัชนี SET100 จะปรับขึ้นเฉลี่ย 2% ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนมีผลบังคับใช้ จากนั้นราคาหุ้นถึงจะค่อยๆ ปรับตัวลดลง

ขณะเดียวกันหุ้นที่ถูกตัดออกจากดัชนี SET50 และ SET100 ก็จะมีผลต่อความรู้สึก (sentiment) เชิงลบ นักลงทุนมีความเชื่อมั่นน้อยลง จนอาจส่งผลต่อราคาหุ้นได้ ถึงแม้ปัจจัยพื้นฐานจะไม่ได้เปลี่ยนไปเลยก็ตาม 

หุ้นใน SET50 และ SET100 จะมีการอัปเดตรายชื่อปีละ 2 ครั้ง คือรอบระหว่างวันที่ 1 มกราคม- 30 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม โดยมีหลักเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก ดังนี้ 

 1. คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight)
 2. ไม่นำหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกิน 20 วันมารวมในการคำนวณ
 3. มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่า 20% ของทุนชำระแล้ว
 4. SET50 คำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือก 50 อันดับแรก
 5. SET100 คำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือก 100 อันดับแรก

คาดหุ้นเข้าออก SET 50 SET 100 ช่วงครึ่งปีหลัง

เมื่อเหลือเวลาอีกเพียงเดือนเดียวก่อน ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศรายชื่อหุ้น SET50 และ SET100 รอบใหม่ ลองมาเช็กข้อมูลกันดีกว่า ว่าหุ้นตัวไหนมีโอกาสเข้าหรือหลุดโผในรอบนี้บ้าง โดยบทวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด คาดการณ์รายชื่อหุ้นออกมาดังนี้

หุ้นที่มีโอกาสเข้า SET 50 ประกอบด้วย 

 1. หุ้น STGT หรือ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
 2. หุ้น IRPC หรือ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 
 3. หุ้น STA หรือ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 

หุ้นที่มีโอกาสออก SET 50 ประกอบด้วย 

 1. หุ้น VGI หรือ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) 
 2. หุ้น BAM หรือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 3. หุ้น TOA หรือ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

หุ้นที่มีโอกาสเข้า SET 100 ประกอบด้วย 

 1. หุ้น STGT หรือ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
 2. หุ้น STARK หรือ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 3. หุ้น BLA หรือ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 4. หุ้น RCL หรือ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
 5. หุ้น TTA หรือ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
 6. หุ้น DCC หรือ บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) 
 7. หุ้น PSL หรือ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
 8. หุ้น PTL หรือ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
 9. หุ้น SYNEX หรือ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หุ้นที่มีโอกาสออก SET 100 ประกอบด้วย 

 1. หุ้น GFPT หรือ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) หรือ GFPT
 2. หุ้น WHAUP หรือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 
 3. หุ้น TOA หรือ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 4. หุ้น MAJOR หรือ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 5. หุ้น PRM หรือ บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
 6. หุ้น ORI หรือ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 7. หุ้น BEC หรือ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
 8. หุ้น TPIPP หรือ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 9. หุ้น TTW หรือ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

สำหรับสายกลยุทธ์เก็งกำไร ในช่วงนี้คงต้องจับตารายชื่อหุ้นดังกล่าวกันให้ดี เพราะอาจจะมีแรงซื้อและแรงขายเข้ามาไม่น้อยในระยะสั้น เนื่องจากส่งผลต่อการปรับพอร์ตของกองทุนที่อ้างอิงผลตอบแทนกับดัชนี นอกจากนี้ยังถูกนำไปใช้ในการอ้างอิงเพื่อออก DW หรือ Futures Option อีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

แชร์วิธีคิด แบ่งปันความรู้ การเงิน การลงทุน