ดูหนังออนไลน์
Stock

ปตท. กำไรไตรมาสแรกปีนี้ 3.26 หมื่นล้าน เพิ่มกว่า 100% กำไรสต๊อกน้ำมัน 1.2 หมื่นล้าน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT  มีกำไรสุทธิในไตรมาสแรก ปี 2564 รวม 32,587.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 100% จากไตรมาสเดียวกันปีที่แล้ว ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 1,554.36 ล้านบาท

ผลประกอบการปตท.

ในไตรมาสแรก ปี 2564 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจำนวน 477,837 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2563 จำนวน 5,730 ล้านบาท หรือ1.2%  ส่วนใหญ่จากรายได้ของธุรกิจน้ำมันที่ลดลง ตามปริมาณขายที่ลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงรายได้ของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ปรับลงตามราคาขายเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ปรับลดลง

อย่างไรก็ตาม รายได้ของกลุ่มปิโตรเคมี และการกลั่นรวมถึงธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ตามราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่เพิ่มสูงขึ้น 

อ่านรายละเอียด ผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

ในไตรมาสแรกปีนี้ ปตท. และบริษัทย่อยมี EBITDA เพิ่มขึ้น 70,612 ล้านบาท หรือมากกว่า 100.0% จากไตรมาสแรกปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น โดยธุรกิจการกลั่นมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก กำไรสต็อกน้ำมันประมาณ 12,000 ล้านบาท ในไตรมาสนี้  ตามราคาน้ามันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นจากสิ้นไตรมาสไตรมาส 4 ปี 2563 เทียบกับขาดทุนจากสต็อกน้ำมันประมาณ 32,000 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ Accounting GRM ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 6.9 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในไตรมาสแรกปีนี้ จากขาดทุน 7.6 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในไตรมาสแรก ปี 2563

รวมถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน ตามส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีกับวัตถุดิบ สายโอเลฟินส์ และอะโรเมติกส์โดยรวมที่ปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการซื้อสินค้าปลายน้ำที่เพิ่มขึ้น

ในส่วนของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น โดยหลักจากกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นของคอนเดนเสทในประเทศ อีกทั้งกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีผลการดำเนินงานดีขึ้น โดยหลักจากต้นทุนก๊าซฯ ที่ลดลงและราคาขายเฉลี่ยที่สูงขึ้นของธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซฯ ที่ขายให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

นอกจากนี้  ธุรกิจน้ำมันมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยหลักจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าปริมาณขายลดลงจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19

อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของธุรกิจสำรวจ และผลิตปิโตรเลียมปรับลดลงตามราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงแม้ว่าปริมาณขายจะเพิ่ม 

สำหรับกำไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทย่อยในไตรมาสแรก จำนวน 32,588 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34,142 ล้านบาท หรือมากกว่า 100.0% จากไตรมาสแรกปีที่แล้วตาม EBITDA ที่เพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำในไตรมาสแรกปีนี้ รวมถึงขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้สกุลต่างประเทศในไตรมาสแรกปีนี้ ลดลงตามค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง น้อยกว่าไตรมาสแรกปีก่อน แม้ว่าจะมีการรับรู้ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ และภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้น

ราคาหุ้น PTT ปิดตลาดวันนี้ (13 พ.ค.) บวก 0.25 บาท หรือ 0.63% สวนทางตลาดร่วงหนัก อยู่ที่ 40 บาท มูลค่าการซื้อขาย 3,010.53 ล้านบาท

อ่านรายละเอียด: