ดูหนังออนไลน์
Stock

TTW กำไรไตรมาสแรก ปี 64 พุ่ง 701.8 ล้าน เพิ่มถึง 10%

TTW  เปิดผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2564  มีกำไรสุทธิ 701.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10%  เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW  ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุด ของประเทศ ในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564 ว่า ภาพรวมของผลการดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

บริษัท มีกำไรสุทธิ 701.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.9 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 10% ปัจจัยหลัก ๆ มาจากรายได้ที่เกิดจากส่วนแบ่งกำไร จากการลงทุนในบริษัทร่วมที่มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

สินทรัพย์รวมของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีจำนวน 23,358.8 ล้านบาท หนี้สิน 9,041.8 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 14,317.0 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สิน ต่อทุนเพียง 0.63 เท่า

นางสาววลัยณัฐ กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบัน บริษัทยังคงเดินหน้า วางแผนการบริหารจัดการระบบการผลิตน้ำประปา ให้มีความสะอาด และปลอดภัย ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) รองรับความต้องการใช้น้ำประปาของภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น

พร้อมใช้มาตรการรับมือสถานการณ์โควิด-19 โดยคุมเข้มแนวทางปฏิบัติ สำหรับพนักงาน และการดูแลความปลอดภัยภายในสำนักงานทุกพื้นที่ เพื่อลดโอกาสในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสพร้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เดินหน้าผลิตน้ำประปาส่งจ่ายให้กับการประปาส่วนภูมิภาคได้อย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม