Stock

ตลท.เตือนระมัดระวังซื้อขายหุ้น TQR จากสภาพการซื้อขายผันผวนมาก


ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนนักลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) เนื่องจากราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ราคาหุ้น TQR เพิ่มขึ้น 349% จากราคา IPO ที่ 5.10 บาท มาปิดที่ 22.90 บาท ในภาคเช้าของการซื้อขายวันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2564) ด้วยมูลค่าการซื้อขายในวันแรก (17 กุมภาพันธ์ 2564) ที่เริ่มเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่ 216 ล้านบาท และวันถัดมาที่ 565 ล้านบาท  โดยมี P/E และ P/BV 119.61 เท่า และ 12.65 เท่า ตามลำดับ

ในช่วงสองวันนับแต่วันที่เริ่มเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ราคาปรับตัวสูงต่อเนื่อง ด้วยปริมาณการซื้อมาก และมีผลให้จำนวนหุ้นที่จะขายคงเหลือในตลาดมีน้อย และในการซื้อขายภาคเช้าวันนี้ สภาพการซื้อขายมีความผันผวนมากอยู่ที่ 31% ราคาเพิ่มขึ้น 15.66% มูลค่าการซื้อขายที่ 1,165 ล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังและพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน ประกอบกับสภาพการซื้อขายของ TQR ก่อนการตัดสินใจลงทุน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: