ดูหนังออนไลน์
Stock

OR เปิดพุ่ง 26.50 บาท ซื้อขายหนาแน่น โบรกฯคาดปันผล 0.80 บาท


OR เปิดตลาดพุ่ง 26.50 บาท จากราคาพาร์ 18 บาท มูลค่าซื้อขายหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเปิดตลาด

บริษัท ปตท. นำ้มันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) หรือ OR เข้าซื้อขายวันแรก เปิดตลาดด้วยราคาอยู่ 26.50 บาท หรือ 8.50 บาท

บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัส ประเมิน Fair Value ในปี2564 ไว้ที่ระดับ 24 บาทและจะเข้า้เงื่อนไขที่จะถูกคำนวณใน SET50 แบบ Fast Track 

ในปี2564 ฝ่ายวิจัยคาดว่า OR จะมีกำไรจากการดำเนินงานปกติเติบโต 41.2% มาอยู่ที่ 1.2 หมื่นล้านบาท ฟื้นตัวจากประเด็น COVID-19 ที่กดดันในปีที่ผ่านมา หนุนจากการฟื้นตัวทุกกลุ่มธุรกิจ 

ขณะที่ภาพระยะยาวตั้แต่ปี 2564-2567 คาดว่า OR จะมีกาไรเติบโตเฉลี่ย ที่ 16.7% ต่อปี โดยใช้ปี 2563 เป็นปีฐานจากการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวและการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ซึ่งฝ่ายวิจัยกำหนดสมมติฐานให้มีการเปิดสถานีบริการน้ำมัน 108 แห่งต่อปี และเปิดสาขาคาเฟ่อเมซอนเพิ่ม 418 สาขาต่อปีตามเป้าหมายหลักของ OR

ในขณะที่กลุ่มธุกิจต่างประเทศ มีการเปิดสถานีบริการน้ำมันปีละ 35-36 แห่ง และขยายสาขาคาเฟ่อเมซอนปีละ 35-36 สาขา 

ในปี 2565-2567 คาด OR จะมีกำไรเติบโต 16.7%,  5.8% และ 6.4% มาอยู่ที่ 1.4 หมื่นล้านบาท 1.5 หมื่นล้านบาท และ 1.6 หมื่นล้าน ตามลำดับ 

ทั้งนี้ กำหนด Fair Value ปี 2564 ด้วยวิธี DCF เท่ากับ 24.0 บาท/หุ้น (ภายใต้ WACC ที่ 7.8%) ซึ่งคิดเป็น PER ที่ 24.3 เท่า (EPS ราว 1.0 เท่า) ซึ่งถือว่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ PER ในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ต่อ PER ในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกในสัดส่วน 70:30 ซึ่งจะได้ค่า PER เท่ากับ 25.7 เท่า

ขณะที่ คาดจะจ่ายปันผลสูงถึง 0.8 บาท/หุ้น หรือคิดเป็น Dividend yield ราว 4.2% ภายใต้ สมมติฐานราคาหุ้นละ 18 บาทถือเป็นโอกาสสะสม 

อ่านข่าวเพิ่มเติม: