ดูหนังออนไลน์
Stock

ปตท.สรุปแล้วราคาจองซื้อหุ้น OR ราคาชนเพดานที่ 18 บาท


บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT รายงานว่าจากการเปิดจองหุ้นบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ซึ่งหมดเขตเมื่อวัยที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้กำหนดราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO) ที่ 18 บาทต่อหุ้น

ในระหว่างการจองซื้อในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้กำหนดราคาเบื้องต้นคือ 16-18 บาทต่อหุ้น

ราคาหุ้นโออาร์

ทั้งนี้ จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการวันที่ 6 ก.พ.นี้ ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์

ผู้ถือหุ้นของ PTT เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ผู้จองซื้อรายย่อย และผู้ลงทุนกลุ่มต่างๆ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ OR ซึ่งได้ยื่นไว้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ www.sec.or.th และทางเว็บไซต์ของ OR

อ่านข่าวเพิ่มเติม: