Personal Finance

รวมทุกภาระหนี้ไว้ที่นี่! ‘ออมสิน’ เปิดให้รวมหนี้ กู้สูงสุด 5 แสนบาท ผ่อน 7 ปี ไม่ต้องค้ำ!

รวมทุกภาระหนี้ไว้ที่นี่! “ธนาคารออมสิน” เปิดให้รวมหนี้ กู้สูงสุด 5 แสนบาท ผ่อนนาน 7 ปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

เฟซบุ๊ก GSB Society ของธนาคารออมสิน โพสต์ข้อความระบุว่า มีหนี้หลายที่ มารวมให้จบ ลบหนี้ให้หมดได้ที่นี่ที่เดียว ด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสิน สมัครง่าย ๆ ผ่าน MyMo ได้แล้ววันนี้

รวมหนี้

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้

  • สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกินรายละ 500,000 บาท *ทั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

  • กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)

1.1 เป็นผู้มีรายได้ประจำ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี

1.2 เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 5 ปี

  • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี

รวมหนี้

ดอกเบี้ย

  • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

  • เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
  • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
  • กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

– กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานใน ที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี

– กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน หรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

รวมหนี้

  • กรณีเป็นผู้กู้รายเดิมสินเชื่อเคหะ และสินเชื่อไทรทอง (กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

– ไม่เป็นลูกหนี้โครงการบ้านเอื้ออาทรและสินเชื่อเคหะพนักงานออมสิน

– บัญชีสินเชื่อเดิมมีประวัติการชำระหนี้ดี โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีหนี้ค้างชำระ และ ไม่มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR)

– มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

  • ไม่สามารถกู้ร่วมได้
  • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK