Personal Finance

กำเงินให้พร้อม พรุ่งนี้ เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ ‘ออมเพิ่มสุข’ 4 ธนาคาร เช็คเลย!!

พลาดรอบแรกยังมีโอกาส ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ “ออมเพิ่มสุข” ผ่าน 4 ธนาคาร เริ่มวันพรุ่งนี้ (15 มิถุนายน) 

หลังจากการเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุขบนวอลเล็ต สบม. วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ที่เปิดขายวันที่ 13 มิถุนายน 2565 หมดเกลี้ยงภายในเวลา 40 นาที

ออมเพิ่มสุข

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุขบนวอลเล็ต สบม. วงเงิน 10,000 ล้านบาท จำหน่ายได้ครบวงเงินเรียบร้อยแล้วในวันแรกของการจำหน่าย

สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสซื้อผ่านแอปเป๋าตัง สามารถซื้อ พันธบัตรฯ ออมเพิ่มสุข วงเงิน 45,000 ล้านบาท ที่จะเปิดจำหน่ายผ่าน 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยจะแบ่งการขายออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

  • ช่วงแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 จำหน่ายให้แก่ประชาชน วงเงิน 40,000 ล้านบาท 2 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 2.90% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 3.60% ต่อปี โดยจะจำกัดวงเงินรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2565

 

 

1 7

จากนั้น จะเริ่มจำหน่ายแบบไม่จำกัดวงเงินตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ภายใต้วงเงินที่เหลือจากช่วงแรก โดยสามารถซื้อได้ผ่านสาขาทั้ง 4 ธนาคาร หรือ Internet Banking และ Mobile Banking

  • ช่วงที่ 2 เริ่มวันที่ 20 มิถุนายน 2565 จำหน่ายให้แก่นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรที่กระทรวง การคลังกำหนด วงเงิน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี

ผู้สนใจสามารถสอบถามเงื่อนไขและวิธีการจัดจำหน่ายได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง หรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

.krungthai.com หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111

อ่านข่าวเพิ่มเติม