Personal Finance

เป็นหนี้ต้องอ่าน!! ‘ธปท.’ รวมมาตรการช่วยลูกหนี้จากผลกระทบโควิด เช็คเลย

เป็นหนี้ต้องอ่าน!! “ธนาคารแห่งประเทศไทย” รวมมาตรการช่วยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ใครจ่ายไม่ไหว เช็คที่นี่เลย

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. รวมมาตรการช่วยลูกหนี้จากจากสถานการณ์ COVID-19 เมื่อมีปัญหาเรื่องหนี้ โดยระบุว่า เมื่อมีปัญหาหนี้

เป็นหนี้

  1. ติดต่อสถาบันการเงิน เพื่อขอเข้ามาตรการต่าง ๆ และปรับโครงสร้างหนี้
  2. เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของแบงก์ชาติ ตามประเภทหนี้และความต้องการ

แก้ไขหนี้เดิม

  • บัตรเครดิต-สินเชื่อส่วนบุคคล : คลินิกแก้หนี้ รวมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นก้อนเดียว ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี ดอกเบี้ย 5%
  • หนี้ทุกประเภท : แก้หนี้ระยะยาว ปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาวให้สอดคล้องกับรายได้
  • หนี้ธุรกิจ : โครงการ DR BIZ ปรับโครงสร้างหนี้ร่วมกันสำหรับธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย, โครงการพักทรัพย์พักหนี้ โอนทรัพย์ชำระหนี้ โดยให้สิทธิซื้อคืน
  • สินเชื่อบ้าน-สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน : รวมหนี้บ้าน และหนี้รายย่อยที่ไม่มีหลักประกันเพื่อลดภาระดอกเบี้ย

เป็นหนี้

ขอสินเชื่อ

  • หนี้ธุรกิจ : สินเชื่อฟื้นฟู ขอสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ ดอกเบี้ยเฉลี่ยไม่เกิน 5% ต่อปี อายุ 5 ปี

บัตรเครดิต-สินเชื่อส่วนบุคคล

  • ผ่อนผันเพดานวงเงิน : ขยายวงเงินเป็น 2 เท่า สำหรับลูกหนี้รายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ให้บริการ
  • สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล : ขยายวงเงินเป็น 40,000 บาท ชำระคืนภายใน 12 เดือน

หากต้องการคำปรึกษาสำหรับหนี้ทุกประเภท อย่าลืม “หมอหนี้เพื่อประชาชน”

อ่านข่าวเพิ่มเติม