Personal Finance

เอสเอ็มอีเช็คที่นี่!! เงื่อนไขกู้เงิน ดอกเบี้ย 1% ‘SME D Bank’ สูงสุด 5 แสน

เงื่อนไขกู้เงิน ดอกเบี้ย 1% SME D Bank โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ของ สสว. ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี บุคคลธรรมดากู้ได้สูงสุด 3 แสนบาท นิติบุคคลสูงสุด 5 แสนบาท

หลังจาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เริ่มเปิดให้เอสเอ็มอี ยื่นขอวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 1% ภายใต้โครงการ สนับสนุน SMEs รายย่อย ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นวันแรก เช็คเงื่อนไขได้ที่นี่

เงื่อนไขกู้เงิน

รายละเอียดโครงการ

 • โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย วงเงินรวม 1,200 ล้านบาท
 • ดอกเบี้ยพิเศษ 1% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี
 • ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ คลิก https://coreportal.smebank.co.th/intent2_form.php
 • มาก่อนได้ก่อน (First Come First Serve) จนกว่าจะเต็มวงเงิน

วงเงินกู้

 • บุคคลธรรมดาสูงสุด 3 แสนบาท
 • นิติบุคคลสูงสุด 5 แสนบาท

เงื่อนไขกู้เงิน ดอกเบี้ย 1% 

 • ต้องเป็นสมาชิก สสว. อยู่ในกลุ่มรายย่อย (Micro) และขนาดย่อม (Small) ตามนิยามของ สสว.

กรณียังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ สสว. สามารถขอขึ้นทะเบียนได้ที่ http://members.sme.go.th/newportal/

สสว1

 • ประกอบธุรกิจโรงแรม ห้องพัก เกสต์เฮ้าส์ และธุรกิจสปา ที่ตั้งอยู่ในโรงแรม ห้องพัก เกสต์เฮาส์ ใน 10 จังหวัด พื้นที่นำร่องเปิดการท่องเที่ยว ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร
 • กลุ่มธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร ใน 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบด้วย

1. กรุงเทพมหานคร 2. กาญจนบุรี 3. ชลบุรี 4. ฉะเชิงเทรา 5. ตาก 6. นครปฐม 7. นครนายก 8. นครราชสีมา 9. นราธิวาส 10. นนทบุรี 11. ปทุมธานี 12. ประจวบคีรีขันธ์ 13. ปราจีนบุรี 14. พระนครศรีอยุธยา 15. เพชรบุรี 16. ปัตตานี 17. เพชรบูรณ์ 18. ยะลา 19. ระยอง 20. ราชบุรี 21. ลพบุรี 22. สงขลา 23. สิงห์บุรี 24. สมุทรปราการ 25. สมุทรสงคราม 26. สมุทรสาคร 27. สระบุรี 28. สุพรรณบุรี และ 29. อ่างทอง หรือที่จะมีประกาศเพิ่มเติม

 • ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเงินทุนในโครงการพลิกฟื้นฯ โครงการฟื้นฟูฯ หรือกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
 • ไม่เป็นหนี้ NPLs
 • ไม่ถูกดำเนินคดี
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

สสว.

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นขอกู้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบอนุญาตเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
 • หลักฐานการชำระภาษีเงินได้
 • ผลตรวจข้อมูลเครดิต
 • งบการเงิน

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารที่ต้องจัดเตรียมโดยละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ https://www.smebank.co.th

สำหรับ วงเงินกู้ สำหรับบุคคลธรรมดา พิจารณาจากการชำระภาษี ภ.ง.ด.90 ในปี 2562 หรือ 2563 ที่สูงกว่า และความเป็นเจ้าของสถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ดังนี้

 • จำนวนเงินที่ชำระภาษี 0-10,000 บาท วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท
 • จำนวนเงินที่ชำระภาษี 10,001-20,000 บาท วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท
 • จำนวนเงินที่ชำระภาษีมากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป วงเงินกู้สูงสุด 300,000 บาท

กรณีมีสถานประกอบการเป็นของตัวเองหรือบุคคลในครอบครัว ให้วงเงินเพิ่มอีกลำดับละ 50,000 บาท แต่รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท

สำหรับนิติบุคคล ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายในงบการเงินปี 2562 หรือ 2563 ที่สูงกว่า สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม