ดูหนังออนไลน์
Personal Finance

‘ธอส.’ ขานรับนโยบาย ‘แบงก์ชาติ’ จัด 2 มาตรการสู้โควิดระลอกใหม่!

“ธอส.” ขานรับนโยบาย “แบงก์ชาติ” จัดอีก 2 มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าได้รับผลกระทบจากโควิดระลอกใหม่ ทั้งเลือกจ่ายเงินงวดเหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% พร้อมขยายความช่วยเหลือลูกค้าเดิม

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือก ในการแบ่งเบาภาระให้แก่ลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ คณะกรรมการธนาคาร โดยนายยุทธนา หยิมการุณ ประธานกรรมการธนาคาร จึงมอบหมายให้ธนาคาร เร่งช่วยเหลือลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม ตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3 ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ในการยกระดับมาตรการ ให้รองรับสถานการณ์ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้น และสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ ได้อย่างเหมาะสม ด้วยการจัดทำเพิ่มอีก 2 มาตรการความช่วยเหลือผ่าน “โครงการธอส.รวมไทย สร้างชาติ ปี 2564” โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย

ธอส.

มาตรการที่ 11 New Entry : เลือกจ่ายเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบัน ระยะแรกเป็นระยะเวลา 3 เดือน (1 พฤษภาคม- 31 กรกฎาคม 2564) สำหรับลูกค้า ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ ของธนาคารมาก่อน มีสถานะบัญชีปกติ และไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้

ทั้งนี้ เปิดให้ลงทะเบียน แจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่าน Application : GHB ALL ตั้งแต่ วันที่ 17 – 29 พฤษภาคม 2564 โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของ COVID-19

พร้อมกับ Upload หลักฐานยืนยันว่า ได้รับผลกระทบทางรายได้ผ่านทาง Application : GHB ALL ให้ธนาคารพิจารณา เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาพถ่าย หรือ Statement เป็นต้น หรือกรณีไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถกรอกข้อมูลเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการได้ที่ www.ghbank.co.th

สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการที่ 11 New Entry เรียบร้อยแล้ว เมื่อครบระยะเวลา ความช่วยเหลือตามมาตรการ จะสามารถทยอยผ่อนชำระดอกเบี้ย ประจำงวดที่ตัดชำระไม่หมด ในขณะที่เข้าร่วมมาตรการได้จนถึงวันก่อนที่ลูกค้าจะครบกำหนดตามสัญญาเงินกู้ หรือก่อนปิดบัญชีเงินกู้ต่อไป

มาตรการที่ 12 : เลือกจ่ายเงินงวดผ่อนชำระหรือพักชำระหนี้ ในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs สินเชื่อประเภทแฟลต ขยายความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าเดิมที่อยู่ในมาตรการ 12 ในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs สินเชื่อประเภทแฟลต แบ่งเป็น

  1. เลือกจ่ายเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 70% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลาไม่เกินเดือนตุลาคม 2564
  2. พักชำระหนี้ถึงเดือนตุลาคม 2564 ในกรณีที่ได้รับผลกระทบ ทำให้รายได้ไม่เพียงพอในการชำระหนี้ ยื่นคำขอเข้ามาตรการได้ที่สาขาทั่วประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าที่อยู่ระหว่างการรับความช่วยเหลือ ในมาตรการที่ 12 และจะครบกำหนดระยะเวลาความช่วยเหลือในเดือนพฤษภาคม 2564 สามารถยื่นคำขอ เข้ามาตรการประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564

ส่วนลูกค้าที่จะครบกำหนดระยะเวลาความช่วยเหลือ ตามมาตรการในเดือนมิถุนายน 2564 แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการที่ 12 เรียบร้อยแล้ว เมื่อครบระยะเวลาความช่วยเหลือตามมาตรการ จะสามารถทยอยผ่อนชำระหนี้ที่พักไว้ทั้งหมดภายใน 36 เดือน โดยเริ่มผ่อนชำระดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK