Personal Finance

เช็กเงื่อนไขด่วน! กยศ.ลงพื้นที่ทำสัญญา ‘ปรับโครงสร้างหนี้’ อุดรธานี 22-23 มิ.ย.นี้

เช็กเงื่อนไขด่วน! กยศ.ลงพื้นที่ทำสัญญา “ปรับโครงสร้างหนี้” อุดรธานี 22-23 มิ.ย.นี้ พร้อมร่วมงาน ” มหกรรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” อีก 6 ครั้งใน 6 จังหวัด

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า กองทุนฯจะลงพื้นที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้มีสิทธิ์ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ทุกราย

กยศ.

เงื่อนไขสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

สำหรับเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ กำหนดให้ผู้กู้ยืมผ่อนชำระเงินคืนกองทุนฯเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน โดยต้องชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี และในการชำระเงินงวดสุดท้าย ผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อชำระหนี้งวดสุดท้ายเสร็จสิ้นกองทุนฯจะให้ส่วนลดเบี้ยปรับเดิมที่ตั้งพักไว้ทั้งหมด 100%

ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้กู้สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ ปลดภาระผู้ค้ำประกัน รวมถึงลดกระบวนการดำเนินคดี/บังคับคดี ซึ่งคาดว่าจะมีเงินกลับเข้ามาที่กองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง และทำให้มีเงินหมุนเวียนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา รุ่นน้องต่อไป

กยศ.
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์

ร่วมงานมหกรรมแก้หนี้ ของกระทรวงยุติธรรม

ทั้งนี้ กองทุนฯยังได้ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่เพื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับผู้กู้ยืม ภายในงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” โดยมีกำหนดการจัดในเดือนมิถุนายนขึ้นอีก 6 ครั้ง ได้แก่

  • จังหวัดยโสธร วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ตแกรนด์ยโสธร
  • จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเลิศธานี
  • จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
  • จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 23 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท
  • จังหวัดสกลนคร วันที่ 29 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 29 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท

โดยผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนนัดหมายเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หลังจากนั้นจะได้จัดในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo