Personal Finance

ปิดฉากมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ 5 ครั้ง รวมมูลหนี้กว่า 2.4 หมื่นล้าน ยื่นออนไลน์ 1.8 แสนคน

คลังเผยผลการจัดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้” 5 ครั้ง รวมมูลหนี้กว่า 2.4 หมื่นล้าน ส่วนช่องทางออนไลน์ ลงทะเบียนกว่า 1.8 แสนคน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์เพจเฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก-รองโฆษกรัฐบาล เผยกระทรวงการคลัง สรุปผลการจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ 5 ครั้ง และการเปิดลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ โดยระบุว่า

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้

 

สิ้นสุดแล้ว!! มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ แก้หนี้ออนไลน์กว่า 1.8 แสนคน เป็นบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลมากสุด 75% แก้หนี้สัญจร 5 จังหวัด รวมมูลหนี้กว่า 2.4 หมื่นล้าน

กระทรวงการคลัง รายงานผลการจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน ซึ่งถือว่าประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขหนี้สินภาคครัวเรือนเป็นวาระแห่งชาติ โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีดังนี้

1. งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ รูปแบบสัญจรในกรุงเทพมหานคร ขอนแก่น เชียงใหม่ ชลบุรี และสงขลา รวม 5 ครั้ง มีประชาชนเข้ารับบริการกว่า 3.4 หมื่นรายการ คิดเป็นจำนวนเงินมากกว่า 2.4 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ เป็นการขอรับคำปรึกษาด้านการเงินและแนวทางในการประกอบอาชีพมากที่สุด 1.3 หมื่นรายการ รองลงมา คือ การขอแก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีอยู่เดิมมากกว่า 1 หมื่นรายการ คิดเป็นจำนวนเงินมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท การขอสินเชื่อเพิ่มเติมมากกว่า 4,000 รายการ คิดเป็นจำนวนเงินมากกว่า 8,000 ล้านบาท

แก้หนี้

นอกจากนี้ ยังมีการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อส่งเสริมการออม การตรวจข้อมูลเครดิต การแนะแนวอาชีพ เป็นต้น ประมาณ 7,000 รายการ

2. งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ รูปแบบออนไลน์ มีผู้ลงทะเบียนขอแก้ไขหรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ผ่านระบบออนไลน์ทั้งสิ้นมากกว่า 1.88 แสนราย โดสินเชื่อที่มีการลงทะเบียนสูงสุด คือ บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 75% สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 6% สินเชื่อรายย่อยอื่น 5% สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 4 %และสินเชื่อประเภทอื่น ๆ 10%

แม้ว่าการจัดงานจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่ประชาชนยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยลูกหนี้ที่ประสบปัญหาหนี้สิน สามารถติดต่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ที่ สาขาของสถาบันการเงินทุกแห่งทั่วประเทศ หรือเข้าร่วมโครงการอื่นๆ ได้ อาทิ โครงการทางด่วนแก้หนี้ โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน หรือโครงการคลินิกแก้หนี้ ได้ตลอดเวลา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo