Personal Finance

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปล่อยกู้ดอก 0% ให้นายจ้าง รายละ 1 ล้าน นำไปใช้พัฒนาฝีมือลูกจ้าง เริ่มแล้ววันนี้

แคมเปญเด็ด! กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปล่อยกู้ดอก 0% ให้นายจ้าง รายละ 1 ล้าน นำไปใช้พัฒนาฝีมือลูกจ้าง เริ่มแล้ววันนี้ – ส.ค. 66

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า เนื่องจากใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ภายใต้การนำของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยนายจ้าง และให้ความสำคัญในการดูแลสถานประกอบกิจการ ให้ลูกจ้างได้รับการพัฒนาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพด้านทักษะฝีมือแรงงาน

จึงต้องการมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในการแบ่งเบาภาระของนายจ้างในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ ในช่วงฟื้นตัวหลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา และมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแsงงาน จัดแคมเปญเด็ดเพื่อเป็นส่งมอบความสุขในเทศกาลปีใหม่

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปล่อยกู้แล้ว ปลอดดอกเบี้ย

โดยใช้งบประมาณจำนวน 30 ล้านบาท ให้ผู้ประกอบกิจการกู้ยืมไปใช้เป็นค่าใช้จ่าย ในการฝึกในการพัฒนาทักษะ หรือนำไปใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้แก่พนักงานของตนเอง แบบปลอดดอกเบี้ย 0% สามารถกู้ยืมได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2566

โดยการส่งมอบความสุขต้อนรับเทศกาลปีใหม่ในครั้งนี้ ถือเป็นความตั้งใจอย่างยิ่งที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ภายใต้การนำของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

โดยในปี 2566 กรมพัฒนาฝีมือแsงงาน ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 30 ล้านบาทจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สถานประกอบกิจการกู้ยืมแบบไม่มีดอกเบี้ย ในวงเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท สำหรับให้ผู้ประกอบกิจการกู้ยืมไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม หรือนำไปใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่พนักงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

อนุมัติให้กู้แล้ว 13 บริษัท 

ปัจจุบันได้อนุมัติให้เงินกู้ยืมไปแล้ว 13 บริษัท เป็นเงินกว่า 6 ล้านบาท และได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแsงงานทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับคำขอกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการ

โดยสามารถยื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัด กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2643 6039 และสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo