Finance

เช็คที่นี่!! ‘ออมสิน’ แจ้งเวลาเปิด-ปิดสาขาในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 29 จังหวัด

“ธนาคารออมสิน” แจ้งเปิด-ปิดให้บริการสาขา ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด เช็คที่นี่!!

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งเปิดให้บริการสาขา ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

สาขา / หน่วยให้บริการ 7 วัน

 • ในห้างสรรพสินค้า ปิดเวลา 17.00 น.
 • นอกห้างสรรพสินค้า ปิดเวลา 15.00 น.

ออมสิน

สาขาที่ให้บริการ 5 วัน

เปิดให้บริการ เวลา 09.00 – 15.00 น.

ขอจำกัดการให้บริการและจำนวนลูกค้าในสาขา

 • ฝาก ถอน โอน ชำระค่าสินค้าและบริการ ด้วยเงินสด เกิน 5,000 บาท (กรณีต่ำกว่า 5,000 บาท ใช้บริการได้ที่ ATM / ADM / MyMo)
 • ทำธุรกรรม ไม่เกิน 3 รายการต่อคน
 • เปิดบัญชีใหม่ ไม่เกิน 30 คิวต่อวัน
 • รับแลกเหรียญและธนบัตรย่อย ทุกวันพุธ สัปดาห์ละ 1 วัน

งดให้บริการ

 • เปลี่ยน / ปรับสมุดบัญชีเงินฝาก
 • สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการทุกประเภท (สอบถามได้ที่ GSB Contact Center 1115)

ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้ตามปกติ

 • MyMo
 • ตู้ ATM-ADM
 • Internet Banking

ออมสิน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK