Finance

ทองคำในประเทศปิดวันนี้ ลดลง 50 บาท ราคาต่างประเทศลด กังวลเงินเฟ้อสหรัฐ


ราคาทองคำในประเทศปิดตลาดวันนี้ ลดลง 50 บาท โดยปรับตามตลาดสปอตร่วงลง นักลงทุนกังวลเงินเฟ้อสหรัฐ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์นิ่ง ส่วนค่าเงินบาทแข็งค่าเล็กน้อย

ราคาทองคำ

สมาคมคาทองคำ ประกาศราคาในประเทศครั้งสุดท้ายวันนี้ ซึ่งมีการประกาศปรับราคา 2 ครั้ง โดยราคาในต่างประเทศลดลง ขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่า ทำให้ราคทองคำในประเทศปรับลดลง 50 บาท/บาททองคำ

  • ทองคำแท่ง รับซื้อคืน 27,700.00 บาท/บาททองคำ และขายออก 27,800.00 บาท/บาททองคำ
  • ทองรูปพรรณ รับซื้อคืน 27,197.04 บาท/บาททองคำ และขายออก 28,300.00 บาท/บาททองคำ

ราคาทองในประเทศอิงตลาดสปอตที่ 1,884.00 ดอลลาร์/ออนซ์ และค่าเงินบาท 31.18 บาท/ดอลลาร์

อ่านข่าวเพิ่มเติม: