ดูหนังออนไลน์
Finance

กรมบังคับคดี เร่งไกล่เกลี่ยช่วยลูกหนี้ยุคโควิด

กรมบังคับคดี เดินหน้าไกล่เกลี่ยช่วยลูกหนี้สู้โควิดครั้งที่ 2 สำเร็จมากกว่า 113 คดีทั่วประเทศ หวังประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างยั่งยืน

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีความห่วงใยต่อสถานการณ์โควิดระบาดในหลายรอบที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ทำให้มีลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่อยู่ระหว่างก่อน และหลังการบังคับคดี จนเกิดหนี้สินครัวเรือน หนี้รายย่อย หนี้บัตรเครดิต และหนี้ธุรกิจ ตลอดจนลูกหนี้ไม่มีรายได้มาชำระหนี้ ด้วยเหตุนี้กรมบังคับคดีจึงได้จัดโครงการ

“ไกล่เกลี่ยทั่วไทย ร่วมใจช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564 มีลูกหนี้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง กรมบังคับคดี จึงได้จัดโครงการ

“ไกล่เกลี่ยทั่วไทยร่วมใจช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564  พบว่ามีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ จำนวนทั้งสิ้น 148 เรื่อง ทุนทรัพย์ จำนวน 121,298,837 บาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จถึง 113 เรื่อง ทุนทรัพย์ จำนวน 60,892,819 บาท ความสำเร็จของการไกล่เกลี่ยฯ

นอกจากนี้ กรมบังคับคดี ยังได้จัดโครงการบังคับคดีร่วมใจไกล่เกลี่ยช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ซึ่งร่วมกับสถาบันการเงิน บริษัทบัตรเครดิต บริษัทลีสซิ่ง เช่า-ซื้อ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 ที่สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ ทั้ง 116 แห่ง

นางอรัญญา ยืนยันว่ากรมบังคับคดีให้ความสำคัญกับลูกหนี้เพื่อเข้าถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีมาโดยตลอด เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ตามคำพิพากษาภายใต้สถานการณ์โควิดระบาด  กรมบังคับคดี ยินดีและพร้อมยกระดับการให้บริการด้วยการเปิดยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th และแอปพลิเคชัน Session call โดยผู้ประสงค์จะเข้าไกล่เกลี่ยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881 4840 02-887 5072 หรือสายด่วน กรมบังคับคดี 1111 กด 79 และสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight