ดูหนังออนไลน์
Finance

มาตรการฟื้นฟูจากโควิดรอบใหม่ธปท. ‘ฝืด’ ธุรกิจขอกู้เพียงจิ๊บจ๊อยแค่ 507 ล้าน

ธุรกิจขอสินเชื่อน้อย จากมาตรการฟื้นฟูผลกระทบโควิด-19 รอบใหม่ อนุมัติแล้ว 507 ล้าน ขณะที่อีก  “พักทรัพย์-พักหนี้” ยังไม่มีใครยื่นร่วมโครงการ

มาตรการช่วยลูกหนี้

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อฟื้นฟูและโครงการพักทรัพย์พักหนี้ ที่ได้เปิดให้สถาบันการเงินยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 สถาบันการเงินได้ยื่นขอกู้และได้รับอนุมัติแล้วจำนวน 507 ล้านบาท เป็นลูกหนี้จำนวน 379 ราย โดยยอดเฉลี่ยต่อรายอยู่ที่ 1.34 ล้านบาท สะท้อนว่าสินเชื่อที่อนุมัติในรอบแรกนี้กระจายไปสู่ลูกหนี้รายย่อย

อ่านเพิ่มติม มาตรการทางการเงินช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19

ในช่วงเริ่มต้นของมาตรการนี้ จำนวนสินเชื่อฟื้นฟูยังไม่สูงมาก ส่วนหนึ่งเป็นผลจากแนวทางการค้ำประกันผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพิ่งได้ข้อสรุปในรายละเอียดเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สถาบันการเงินหลายแห่งจึงต้องใช้เวลาเพิ่มเติมเพื่อปรับระบบงานและอนุมัติข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

สำหรับโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ ซึ่งเป็นมาตรการใหม่และมีรายละเอียดการดำเนินการที่แตกต่างจากมาตรการที่เคยมี สถาบันการเงินและลูกหนี้จึงต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม ขอให้มั่นใจว่า ธปท. และสถาบันการเงินได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจสามารถติดต่อสถาบันการเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านข่าวเพิ่มติม:

The Bangkok Insight Editorial Team