ดูหนังออนไลน์
Finance

‘กสิกรไทย’ ทำ Private Repo อ้างอิง THOR รายแรก ตอกย้ำผู้นำตลาด

กสิกรไทย ย้ำการเป็นผู้นำ ทำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ธุรกรรมแรกของตลาดการเงินไทย

ธนาคารกสิกรไทยเข้าทำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) ธุรกรรมแรกของตลาดการเงินไทย ตอกย้ำการเป็นผู้นำ หลังจากประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ระยะสั้น อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR เป็นรายแรกในประเทศไทย

thor

นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า หลังจากธนาคารประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ระยะสั้น อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR เป็นธนาคารแรกเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานั้น

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR เป็นธุรกรรมแรกของตลาดการเงินไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงิน และเสริมสร้างสภาพคล่องในตลาด รองรับการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR

ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อรองรับการยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย LIBOR และ THBFIX ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย ให้ความสำคัญกับการพัฒนา และการเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ร่วมตลาด และประชาชนในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่อย่างต่อเนื่อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม