Finance

‘ออมสิน’ เปิด 5 มาตรการปล่อยกู้สู้ ‘โควิด’ เช็ควิธีลงทะเบียนที่นี่เลย!!

ออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนกู้เงิน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” วงเงินสูงสุด 5 หมื่นบาทแล้ววันนี้ ชี้ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีคนค้ำ พร้อมเปิดมาตรการเยียวยาผลกระทบจากวิกฤติโควิด 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากผลการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้กระทรวงการคลัง และสถาบันการเงินออกมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคาร ออมสิน ได้ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 เป็น 5 มาตรการ สำหรับประชาชนทั่วไป SME สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และ เพื่อการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อได้วันนี้ (15 ม.ค.) เป็นวันแรก โดยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารออมสิน ส่วนผู้ที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินอยู่แล้ว สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo

ออมสิน

สำหรับมาตรการช่วยเหลือของธนาคารมีดังนี้

1. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาโควิด-19 หรือ สินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินสูงสุด 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน หรือ 2 ปี ไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก

มีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน
 • มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน
 • ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

2. โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก กู้วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี

มีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน
 • ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ทั้ง 2 โครงการขยายเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน ในวันที่ 15 มกราคม 2564 นี้เป็นต้นไป

การยื่นคำขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน Mobile Banking (MyMo) มีดังนี้

 1. เลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก”
 2. กดปุ่ม “สมัคร”
 3. กดปุ่ม “สมัคร”
 4. กรอกเลขหลังบัตรประชาชน
 5. กด “ถัดไป”
 6. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสินเชื่อว่าถูกต้องหรือไม่และกด “ถัดไป”
 7. แสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อ
 8. เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการและตรวจสอบข้อมูลจากนั้นกด “ถัดไป”
 9. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด “ยอมรับ”
 10. เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า
 11. กด “ยินยอม”
 12. กด “ยืนยัน”
 13. กดรับรหัส OTP
 14. ระบบกำลังส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้
 15. เมื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด “ยืนยัน”
 16. รายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฯ สามารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้ โดยกดเครื่องหมายด้านบนริมซ้าย
 17. รูปการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฯ ในคลังภาพ
 18. หลังจากนั้นกด “เสร็จสิ้น”

3. SMEs มีที่มีเงิน กู้สูงสุด 70% ของราคาประเมิน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี ดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี

คุณสมบัติผู้ขอ “สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน”

– เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
– นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

ทั้งนี้ กรณีตาม 1. หรือ 2. ต้องประกอบธุรกิจ SMEs ภาคการผลิต การบริการ และการพาณิชย์ รวมถึง Social Enterprise และประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เงื่อนไขสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน

 • วงเงินรวมของโครงการ 10,000 ล้านบาท
 • วงเงินสินเชื่อต่อราย ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่นำราคาประเมิน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ที่มีมูลค่ามาคำนวณจำนวนเงินให้กู้ โดยกำหนดวงเงินให้กู้ต่อราย โดยใน กรณีบุคคลธรรมดา จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1-10 ล้านบาท กรณีนิติบุคคล จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1 – 50 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.99 ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้
 • ระยะเวลาชำระเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยมีเงื่อนไขการชำระหนี้ ดังนี้ ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน ชำระหนี้คืนเงินต้นภายใน 3 ปี

ออมสิน

4. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเหลือ SMEs ภาคท่องเที่ยว วงเงิน 5,000 ล้านบาท คงเหลือ 4,200 ล้านบาท วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย 3.99% สำหรับกลุ่มท่องเที่ยว, นวดสปาแผนไทย, Supply Chain และ Homestay

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วย SMEs ภาคท่องเที่ยว

 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
 • ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจสปา นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว เกสต์เฮ้าส์ โฮสเทล ฯลฯ
 • ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ COVID-19
 • ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ปัจจุบันยังประกอบกิจการ และมีความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ เป็นการให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Re-finance)

เงื่อนไขสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วย SMEs ภาคท่องเที่ยว

 • วงเงินโครงการรวม 5,000 ล้านบาท
 • วงเงินสินเชื่อต่อราย ไม่เกินรายละ 500,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี
 • หลักประกัน บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือค้ำประกันเต็มวงเงิน
 • ระยะเวลากู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 5 ปี โดยสามารถปลอดชำระเงินต้นได้สูงสุด 1 ปี

5. Soft Loan ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย สถาบันการเงินปล่อยให้กับผู้ประกอบการวงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ Supply Chain ดอกเบี้ย 2% ต่อปี วงเงิน 10,000 ล้านบาท คงเหลือ 7,800 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ Soft Loan ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

 • เป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และ Supply Chain

เงื่อนไขสินเชื่อ Soft Loan ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

 • วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้าน คงเหลือ 7,800 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี
 • วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม