Finance

ศาลอุทธรณ์กลับคำพิพากษาสั่งลงโทษ ‘ศุภนันท์’ ฐานอินไซด์หุ้น IFEC


ก.ล.ต. เผยศาลอุทธรณ์กลับคำพิพากษาศาลแพ่ง ลงโทษ “ศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์” กรณีใช้ข้อมูลภายในขายหุ้น IFEC ปรับเป็นเงิน 31,926,822.72 บาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี นับแต่วันฟ้อง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลแพ่ง กรณีใช้ข้อมูลภายในขายหุ้น บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) เป็นเหตุให้นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ จำเลย ชำระเงิน 31,926,822.72 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรา 7.5% ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 27 ธันวาคม 2561) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ ก.ล.ต. ซึ่งเป็นโจทก์

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับนายศุภนันท์ ซึ่งในขณะกระทำผิดเป็นกรรมการและผู้บริหารของ IFEC กรณีอาศัยข้อมูลภายในขายหุ้น IFEC โดยให้ชำระเงินค่าปรับทางแพ่ง และส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิด

135619753 753737201929486 7145676650483115951 n

แต่นายศุภนันท์ ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว และเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีนายศุภนันท์ต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ. 7633/2561 ซึ่งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ พ. 5964/2562 โดยพิพากษาให้ยกฟ้อง

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษา กลับคำพิพากษาศาลแพ่ง เป็นว่าให้จำเลยชำระค่าปรับทางแพ่งเป็นเงิน 2 เท่าของผลประโยชน์ที่จำเลยได้รับหรือพึงได้รับจากการกระทำความผิดซึ่งเป็นอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด เป็นเงิน 21,284,548.48 บาท และให้ชดใช้เงินผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการกระทำความผิดเป็นเงิน 10,642,274.24 บาท รวมเป็นเงิน 31,926,822.72 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรา 7.5% ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

นายศักรินทร์ ร่วมรังษี รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า คดีนี้เป็นกรณีใช้ข้อมูลภายในที่ดำเนินคดีโดยใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง โดยยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 และศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ก.ล.ต. จะดำเนินการบังคับคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ เงินค่าปรับทางแพ่งและเงินค่าชดใช้คืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำผิด เป็นรายได้แผ่นดินที่นำส่งกระทรวงการคลัง

อ่านข่าวเพิ่มเติม