Finance

DELTA งง! หาสาเหตุไม่ได้ ทำไมราคาหุ้นวิ่งแรง หลังตลท.จี้ถาม


บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA แจงไม่ทราบสาเหตุ จากราคาหุ้นวิ่ง หลังจากตลท.จี้ถาม และขึ้น Cash Balance

DELTA ระบุว่าตลาดหลักทรัพย์ฯได้มีการสอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ DELTA เนื่องจากพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและหรือผู้ลงทุนได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน

DELTA

ทาง DELTA ไม่มีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือข้อพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

สำหรับสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหรือไม่นั้น นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ DELTA ระบุว่าไม่ทราบ 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :