ดูหนังออนไลน์
Finance

‘แบงก์ชาติ’ เคลียร์ทุกข้อสงสัย ‘ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก’


แบงก์ชาติ เคลียร์ทุกข้อสงสัย ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้หรือไม่ หากได้รับธนบัตรปลอมควร​ทำอย่างไร อ่านเลย!

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ แบงก์ชาติ ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับ ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ดังนี้

ถาม : ธนบัตรที่ระลึกฯ สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้หรือไม่?

ตอบ : ธนาคารแห่งประเทศไทยขอยืนยันว่าธนบัตรที่ระลึกนี้ สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย เช่นเดียวกับธนบัตรที่ระลึกทุกแบบที่ผ่านมา และสามารถนำธนบัตรที่ระลึกฯ ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลอื่นที่ธนาคารหรือ money changer ได้ตามปกติเช่นเดียวกับธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป

​ถาม : หากได้รับธนบัตรปลอม ควร​ทำอย่างไร?

ตอบ : ธนบัตรปลอมถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ไม่สามารถนำธนบัตรปลอมมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราได้ ผู้ได้รับธนบัตรปลอมควรปฏิบัติ ดังนี้

  • ไม่นำธนบัตรปลอมนั้นไปใช้ต่อ เพราะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
  • นำธนบัตรปลอมส่งมอบให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อส่งมอบต่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเป็นข้อมูลในการสอบสวนจับกุม

ถาม : หากประชาชนต้องการแลกเปลี่ยนธนบัตรที่ระลึกฯ เป็นธนบัตรหมุนเวียนปกติ ควรทำอย่างไร?

ตอบ : หากประชาชนต้องการแลกเปลี่ยนธนบัตรที่ระลึกเป็นธนบัตรหมุนเวียนปกติ สามารถติดต่อขอแลกได้ที่สาขาธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

แบงก์ชาติ
วิธีสังเกตธนบัตรที่ระลึก 100 บาท แบบ 17

ถาม : ขอทราบวิธีสังเกตธนบัตรที่ดีที่สุด ง่าย และเร็วที่สุด

ตอบ : วิธีการสังเกตธนบัตรมี 3 วิธี ได้แก่ สัมผัส ยกส่อง พลิกเอียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม เช่น กรณีมีแสงสว่างน้อยหรือไม่มี ควรใช้วิธีสัมผัส กรณีมีแสงสว่างเพียงพอสามารถใช้ได้ทั้งวิธีสัมผัส ยกส่อง หรือพลิกเอียง

ถาม : ได้รับธนบัตรปลอมจากเครื่อง ATM ควรทำอย่างไร?

ตอบ : รีบนำธนบัตรฉบับที่สงสัยติดต่อธนาคารเจ้าของตู้ ATM เพื่อตรวจสอบ หากเป็นธนบัตรปลอมสาขาธนาคารที่รับเรื่องจะนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

ถาม : ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 100 บาท มีจุดแตกต่างจากธนบัตรหมุนเวียน ชนิดราคา 1000 บาท ปัจจุบันที่มีอยู่ในระบบอย่างไร?

ตอบ : ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 100 บาท มีจุดแตกต่างจากธนบัตรหมุนเวียน ชนิดราคา 1000 บาท ปัจจุบัน ที่ประชาชนสามารถสังเกตได้ชัดเจน ดังนี้

  • ขนาดธนบัตรหมุนเวียน 1000 บาทมีขนาดความยาวกว่า 1.2 เซนติเมตร
  • ธนบัตรทั้ง 2 แบบ มีตัวเลขบอกชนิดราคาที่มุมธนบัตรด้านล่างอย่างชัดเจน
  • ธนบัตรที่ระลึกออกใช้ใหม่นี้ มีสีเหลืองซึ่งแตกต่างจากสีธนบัตรหมุนเวียนที่มีอยู่ในระบบทุกชนิด

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนสังเกตทุกครั้งที่รับธนบัตร ซึ่งนอกจากจะเป็นการไม่ประมาทแล้ว ยังจะช่วยในเรื่องป้องกันการรับธนบัตรปลอมด้วย

ถาม : ธนบัตรที่ระลึกฯ นี้ มีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงอย่างไรบ้าง?

ตอบ : ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอเรียนแจ้งว่า ลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงของธนบัตรโดยทั่วไปมีได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่การออกแบบเพื่อป้องกันการผลิตธนบัตรปลอมซึ่งเลียนแบบโดยอ่านภาพธนบัตรเพื่อการพิมพ์ ตลอดจนการออกแบบเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้งานสามารถแยกแยะได้ระหว่างธนบัตรจริงและธนบัตรปลอมโดยใช้คุณสมบัติพิเศษของธนบัตร เช่น กระดาษ และลายน้ำ เป็นต้น

ทั้งนี้ วิธีการตรวจสอบธนบัตรปลอม สามารถทำได้ด้วยการ “สัมผัส ยกส่อง พลิกเอียง” ซึ่งสามารถตรวจง่ายๆ ด้วยตนเอง สำหรับกรณีการ print ออกมาภาพจะไม่คมชัดเท่าธนบัตรจริง รวมถึงเนื้อกระดาษจะต่างออกไป ทั้งนี้ feature พิเศษที่ใช้ในธนบัตรฉบับนี้เป็นเทคโนโลยีอันทันสมัยที่มีลักษณะเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบ 17 ที่ใช้หมุนเวียนในปัจจุบัน

แบงก์ชาติ

ถาม : ธนบัตร ที่ระลึกฯ นี้ ใช้ทองคำค้ำประกันหรือไม่ และสามารถใช้หมุนเวียนได้แค่ภายในประเทศเท่านั้นจริงหรือไม่?

ตอบ : การออกใช้ธนบัตรทุกชนิด ทั้งธนบัตรหมุนเวียนและธนบัตรที่ระลึก ต้องมีทุนสำรองหนุนหลัง จึงมีมูลค่าและสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย อีกทั้งยังสามารถนำธนบัตรที่ระลึกฯ ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลอื่นที่ธนาคารหรือ money changer ได้ตามปกติเช่นเดียวกับธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป

พบธนบัตรชำรุดต้องทำอย่างไร

ถาม : ขอแลกธนบัตรชำรุดได้ที่ไหน?

ตอบ : ธนาคารออมสิน (ทุกวันทำการ) และธนาคารพาณิชย์ (เฉพาะวันพุธ)

ถาม : ธนบัตร ที่มีรอยขีดเขียนหรือมีตราประทับยังสามารถใช้ชำระหนี้ได้หรือไม่​?

ตอบ : ยังสามารถใช้ชำระหนี้ได้ แต่ธนบัตรลักษณะดังกล่าวมีรอยสกปรกไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน ควรนำไปแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรสภาพดีที่ธนาคารออมสินและธนาคารพาณิชย์

​​​ถาม : การขอแลกธนบัตรชำรุดที่ธนาคารพาณิชย์จะได้รับเงินทันทีหรือไม่ ?

ตอบ : ธนบัตรชำรุดที่จะได้รับเงินทันที ได้แก่ ธนบัตรชำรุดที่มีเนื้อธนบัตรเหลืออยู่ 3 ใน 5 ส่วนขึ้นไป

สำหรับธนบัตรชำรุดที่มีเนื้อธนบัตรน้อยกว่า 3 ใน 5 ส่วน แต่มากกว่าครึ่งฉบับ หรือยากต่อการตรวจพิสูจน์ ผู้ขอแลกต้องเขียนคำร้องขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อนำส่งให้ ธปท. พิจารณา โดย ธปท. จะโอนเงินค่าแลกเปลี่ยนเข้าบัญชีเงินฝาก ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือไปรษณีย์ธนาณัติตามที่ระบุไว้ในคำร้องฯ ​​

ถาม : ธนบัตร ชำรุดถูกปลวกกัด/ไฟไหม้ และธนบัตรติดกันเป็นก้อนสามารถแลกได้หรือไม่?

ตอบ : หากประชาชนมีธนบัตรชำรุดลักษณะดังกล่าว ธปท. แนะนำให้ดำเนินการ ดังนี้

นำธนบัตรตามสภาพที่เป็นก้อน ไม่ควรแยกหรือแกะออกจากภาชนะที่จัดเก็บ บรรจุธนบัตรชำรุดดังกล่าวในกล่องที่แข็งแรงเพื่อป้องกันไม่ให้ธนบัตรชำรุดมากไปกว่าเดิมระหว่างการเคลื่อนย้าย

ให้นำบัตรประชาชนและสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารใดก็ได้ ไปติดต่อที่ธนาคารออมสินหรือธนาคารพาณิชย์ และทำคำร้องขอแลกเปลี่ยนธนบัตร เมื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารพิจารณาแล้วจะออกใบนำส่งธนบัตรชำรุด เพื่อให้ผู้ขอแลกนำธนบัตรมายื่นด้วยตนเองที่ ธปท. เนื่องจากธนบัตรอาจชำรุดเสียหายมากขึ้นระหว่างการนำส่ง

ถ้าเป็นกรณีไฟไหม้ให้นำเอกสารแจ้งความไปด้วย ติดต่อสอบถามหรือติดตามคำร้องฯ ได้ที่แผนกตรวจพิสูจน์ธนบัตร โทร. 02 356 8736 ถึง 8

>> คลิกอ่านเพิ่มเติม​​​ ​

แบงก์ชาติ

การแลกธนบัตร​

​​​ถาม : ขอแลกธนบัตรฉบับใหม่ได้ที่ไหน?

​ตอบ : สามารถติดต่อขอแลกได้ที่ธนาคารออมสิน และธนาคารพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ การให้แลกธนบัตรใหม่ของแต่ละธนาคาร อาจกำหนดสัดส่วนการให้บริการแลกธนบัตรที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณเงินสดสำรอง (ธนบัตรใหม่) ของธนาคารแต่ละสาขา

​​​ถาม : ธนบัตร ที่ระลึกในปัจุบัน ยังมีแบบใดให้แลกได้บ้างและแลกได้ที่ไหน?

​ตอบ : สามารถติดต่อขอแลกได้ที่ธนาคารออมสิน และธนาคารพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่เริ่มจ่ายแลกถึงจนกว่าจะหมด

​​​ถาม : ขอ​แลกธนบัตรแบบเก่าที่ไม่ได้ใช้หมุนเวียนในปัจจุบันแล้วได้หรือไม่?

​ตอบ : เมื่อ ธปท. นำธนบัตรแบบใหม่ออกใช้ จะไม่นำธนบัตรแบบเก่าปล่อยเข้าไปในระบบอีก เพื่อให้ธนบัตรแบบเก่าค่อย ๆ ลดน้อยลงและหมดไปในที่สุด

อ่านข่าวเพิ่มเติม