Finance

‘โอสถสภา’ ขาย IPO 43% ให้นักลงทุนสถาบันไทย-ตปท.


thumbnail OSP Pic

“โอสถสภา” เตรียมขาย IPO 43% ให้นักลงทุนสถาบันไทย-ตปท. คาดประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย 5 ต.ค. พร้อมเข้าเทรด 17 ต.ค.นี้

นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วมและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP เปิดเผยว่า ได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นเบื้องต้นที่ระหว่าง 22.00-25.00 บาทต่อหุ้น โดย ณ วันจองซื้อ นักลงทุนทั่วไปจะต้องจองซื้อหุ้น IPO ที่ราคา 25.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสุดท้ายจะถูกกำหนดโดยนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและในต่างประเทศ โดยวิธี Bookbuilding หากราคาเสนอขายหุ้นสุดท้ายต่ำกว่าราคา 25.00 บาท นักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อจะได้รับคืนเงินส่วนต่างระหว่างราคาจองซื้อหุ้น กับราคาเสนอขายหุ้นสุดท้าย

ทั้งนี้ ได้จัดสรรให้นักลงทุนสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและในต่างประเทศที่เป็น Cornerstone Investors จำนวน 12 ราย โดยได้ตกลงจองซื้อหุ้นของบริษัทที่เสนอขายครั้งนี้ เป็นจำนวน 259.34 ล้านหุ้น หรือประมาณ 43% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมดที่ราคาเสนอขายสุดท้าย

IMG 20180924 122155

นายวรารัตน์ ชุติมิต กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วมและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 603.75 ล้านหุ้น แบ่งเป็น หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 506.75 ล้านหุ้น, หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย ORIZON LIMITED ไม่เกิน 67 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Y INVESTMENT LTD ไม่เกิน 30 ล้านหุ้น โดยกำหนดช่วงราคาเสนอขาย IPO ที่ 22-25 บาท/หุ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถกำหนดและประกาศราคาเสนอขายหุ้นสุดท้ายได้ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.osotspa.com) หลังจากที่เปิดจองซื้อหุ้น IPO ในวันที่ 1-4 ตุลาคม 2561 ในเบื้องต้นคาดว่ามูลค่าการเสนอขายจะอยู่ที่ราว 1.3 – 1.5 หมื่นล้านบาท

โดยเงินที่ได้จากการขาย IPO บริษัทจะใช้ในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงการผลิต การจัดจำหน่ายสินค้า การปรับปรุงประสิทธิภาพสินค้า และการดำเนินธุรกิจภายในของบริษัท ซึ่งจะในเบื้องต้นจะใช้ในการก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องดื่มแห่งใหม่ในเมียนมาราว 2.42 พันล้านบาท โดยคาดว่าจะเริ่มการผลิตได้ในช่วงไตรมาส 4/62 ขณะเดียวกันจะใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินราว 5.6 พันล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ คาดว่า OSP จะเข้าสามารถเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันแรกในวันที่ 17 ตุลาคม 2561

ตำนานธุรกิจ 127 ปี ‘โอสถสภา’เปิดยุทธศาสตร์เจาะตลาดเอเชีย ลุย‘จีน-เวียดนาม’

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight