ดูหนังออนไลน์
Finance

น้ำท่วมเดือดร้อนเงิน! ธกส. ช่วยเกษตรกรปล่อยกู้ 50,000 ดอกเบี้ย 0%


ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ ช่วยเกษตรกร เปิดโครงการ เงินกู้เหตุฉุกเฉิน ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยน้ำท่วม สูงสุด 50,000 ดอกเบี้ย 0% กว่า 6 เดือน  นอกเหนือจาก การให้กู้ 500,000 บาท เกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตร ฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิต  

สถานการณ์น้ำท่วม ที่กำลังเกิดขึ้นในหลายจังหวัดของไทย ทำให้ชาวบ้าน โดยเฉพาะเกษตรกร ได้รับผลกระทบอย่างมาก เนื่องจาก ผลผลิตเสียหาย เครื่องมือทำกิน ของบางคน ก็ได้รับความเสียหาย หรือสูญเสีย ไปกับกระแสน้ำ ซ้ำเติมสถานการณ์ ที่ย่ำแย่อยู่แล้ว ในช่วงที่เศรษฐกิจ ของประเทศ กำลังได้รับผลกระทบอย่างมาก จากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19

ธ.ก.ส. ปล่อยกู้

ล่าสุด เฟซบุ๊กเพจ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station รายงานว่า นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารบ้าน ของคนไทย ได้สั่งการให้พนักงาน ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ จากน้ำท่วม พร้อมจัดถุงยังชีพ คอยช่วยเหลือในเบื้องต้น รวมถึงมอบเงินบำรุงขวัญ ให้ครอบครัวลูกค้าผู้กู้ ที่เสียชีวิต ครอบครัวละ 20,000 บาท

ขณะเดียวกัน ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ ช่วยเกษตรกร ตาม แผนการฟื้นฟูหลังจากประสบภัย แบ่งเป็นให้เงินตามส่วนต่าง ๆ ดังนี้

  • เตรียมเงินสมทบสร้างบ้านหลังใหม่ รายละไม่เกิน 20,000 บาท
  • ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่จำเป็น รายละไม่เกิน 2,000 บาท
  • ค่าซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร รายละไม่เกิน 2,000 บาท
ธ.ก.ส. ปล่อยกู้
อภิรมย์ สุขประเสริฐ

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังจัดทำโครงการสินเชื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน สำหรับลูกค้า ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2563/2564 มีรายละเอียด ดังนี้

  • สินเชื่อ ในการดำรงชีพ หรือเหตุฉุกเฉินจำเป็น ในครัวเรือน

วงเกินกู้ : รายละไม่เกิน 50,000 บาท

ดอกเบี้ย : อัตราร้อยละ 0 ต่อปี ในเวลา 6 เดือนแรก แต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR (ร้อยละ 6.5 ต่อปี ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563)

  • สินเชื่อ ฟื้นฟู และ พัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับเกษตรกรลูกค้า ผู้ประสบภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติ

เพื่อเป็นค่าลงทุน สร้าง หรือ ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย หรือโรงเรือนการเกษตร ซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรกล ทางการเกษตร หรือฟื้นฟูการผลิต ที่ได้รับความเสียหาย

วงเงินกู้ : ไม่เกิน 500,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย : MRR-2

สำหรับเกษตรกร ผู้ประสบภัยธรรมชาติ  ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์น้ำท่วม และมีความประสงค์ ต้องการขอรับสินเชื่อ สามารถติดต่อ สอบถาม ที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา ในพื้นที่ประสบภัย ภายในวันที่ 30 ธันวาคมนี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และเฟซบุ๊กเพจ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธ.ก.ส. ปล่อยกู้

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม