ดูหนังออนไลน์
Finance

‘วิษณุ’ เรียกหน่วยงานคุมเงินดิจิทัล – ICO ประชุมเย็นนี้

“วิษณุ” เรียกหน่วยงานคุมเงินดิจิทัล – ICO ประชุมเย็นนี้ ด้าน “สมคิด” คาด 1 เดือนคลอดกฎหมายได้ เตือนลงทุนในเงินดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในช่วงเย็นของวันนี้ (7 มี.ค.) ได้นัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายควบคุมเงินดิจิทัล และการระดมทุนรูปแบบใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ (ICO) ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กระทรวงยุติธรรม มาหารือเกี่ยวกับกฎหมายที่จะควบคุมเงินดิจิทัลและการออกไอซีโอ หลังจากที่ให้โจทย์กับหน่วยงานต่างๆให้ไปจัดทำกรอบของกฎหมายให้มีความรอบครอบ ครอบคลุมประเด็นต่างๆ

อย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่ากฎหมายจะออกมาในรูปแบบใด และยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะออกเป็นพระราชกำหนด (พรก.) หรือไม่เพราะต้องพิจิารณาเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆอีกครั้ง แต่เชื่อว่าไม่มีความจำเป็นต้องออกเป็น ม.44

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาการออกกฎหมายในรูปแบบที่เหมาะสม โดยจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนในการจัดทำกฎหมาย ส่วนการที่บริษัทเอกชนอาจใช้เวลาในช่วงที่ยังไม่มีกฎหมายเร่งออก ICO นั้นตนมองว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะ ก.ล.ต.ออกมาเตือนตลอดและมีเกณฑ์ที่เข้มงวดในการกำกับดูแล ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะหากไม่มีการกำกับดูแลก็จะเกิดความเสียหายกับผู้ที่เข้าไปลงทุนโดยไม่มีความรู้

Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK