Finance

‘ธนาคารออมสิน’ แจ้งปิดระบบชั่วคราว 21 ก.ย.นี้


“ธนาคารออมสิน” แจ้งปิดระบบชั่วคราว 21 กันยายน 2562 เพื่อย้ายระบบงาน CBS ไปยังแม่ข่ายชุดใหม่

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ตามที่ธนาคารจะดำเนินการโอนย้ายระบบงาน CBS ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ CBS ชุดใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น ธนาคารจึงขอแจ้งปิดระบบงาน CBS เป็นการชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 00.30 – 09.00 น. (รวม 8 ชั่วโมง 30 นาที)

ทั้งนี้ จะทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการที่สาขาธนาคารออมสิน, MyMo, Internet Banking, Corporate Internet Banking, PromptPay, ตู้ให้บริการอัตโนมัติออนไลน์ได้แก่ ATM ADM VTM เครื่องปรับสมุดบัญชี, จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส และตู้เติมเงินอัตโนมัติ, บัตร ATM และบัตรออมสินเดบิตทุกประเภท ไม่สามารถใช้บริการได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงบริการรับโอนเงินจากต่างธนาคารมายังบัญชีธนาคารออมสิน และบริการโอนเงินจากต่างประเทศเข้าบัตรออมสินเดบิตทุกประเภท (FastFunds) อย่างไรก็ตาม บัตรเครดิตธนาคารออมสินยังสามารถใช้ได้ตามปกติ

70842382 1166389056899742 2012580219881259008 n

Siree Osiri OHO BANGKOK