Finance

คลัง อัปเดต ‘ช่วยลูกหนี้นอกระบบ’ อนุมัติสินเชื่อแล้ว 11,966 ราย 564 ล้านบาท

คลัง อัปเดตแก้ปัญหา “ช่วยลูกหนี้นอกระบบ” อนุมัติสินเชื่อแล้ว 11,966 ราย 564 ล้านบาท หนุนเจ้าหนี้นอกระบบ สู่พิโกไฟแนนซ์ 1,143 ราย ใน 75 จังหวัด

นายพรชัย  ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวงการคลัง ตามที่นายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

ลูกหนี้นอกระบบ

6 เดือนอนุมัติสินเชื่อแล้ว 11,966 ราย 564.69 ล้านบาท

ในส่วนของกระทรวงการคลังได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้แก่ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินผ่านมาตรการสินเชื่อต่าง ๆ ได้แก่ โครงการสินเชื่อธนาคารประชาชน สินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินนอกระบบ และสินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน รวมถึงมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566)

โดยตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 30 พฤษภาคม 2567 มีประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบได้รับอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินไปแล้วจำนวน 11,966 ราย ยอดอนุมัติรวมทั้งสิ้น 564.69 ล้านบาท

โดยจำนวนประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน (24 พฤษภาคม 2567) จำนวน 397 ราย หรือเพิ่มขึ้น 3.43% และเป็นยอดอนุมัติที่เพิ่มขึ้น 13.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น 2.48%  ทั้งนี้ ในสัปดาห์สุดท้ายของการลงทะเบียนมีจำนวนผู้ที่ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบแล้ว มีความประสงค์ขอสินเชื่อเข้ามาติดต่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มขึ้น

ลูกหนี้นอกระบบ
นายพรชัย  ฐีระเวช

อนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ 1,143 ราย ใน 75 จังหวัด

สำหรับเจ้าหนี้นอกระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ต้องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนตามที่กล่าวข้างต้น กระทรวงการคลังได้ส่งเสริมให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) เพื่อเป็นช่องทางให้เจ้าหนี้นอกระบบ สามารถเข้ามาประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย

สำหรับนิติบุคคลที่สนใจประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ สามารถดูข้อมูลการยื่นคำขออนุญาตได้ที่ www.1359.go.th หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1359

ลูกหนี้นอกระบบ

ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 มีนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และเปิดดำเนินการแล้วสะสมสุทธิ 1,143 ราย ใน 75 จังหวัด และ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 มีการอนุมัติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้กับประชาชนรายย่อยสะสมทั้งสิ้น 4,241,350 บัญชี รวมเป็นวงเงิน 41,015.45 ล้านบาท

ซึ่งประชาชนที่สนใจขอกู้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ทั้ง 75 จังหวัด ได้ที่ www.1359.go.th

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo