Finance

โรงรับจำนำของรัฐ สำรองเงินสด 788 ล้านบาท บรรเทาความเดือดร้อนผู้ปกครองช่วงเปิดเทอม

โรงรับจำนำของรัฐ สำรองเงินสด 788 ล้านบาท บรรเทาความเดือดร้อนผู้ปกครองช่วงเปิดเทอม

สถานธนานุเคราะห์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก สธค. โรงรับจำนำของรัฐ แจ้งข่าวดี ….. ต้อนรับช่วงเปิดเทอม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ปกครอง โดยระบุว่า

โรงรับจำนำของรัฐ

สำรองเงิน 788 ล้านบาท บรรเทาความเดือดร้อนผู้ปกครอง

สธค. ได้สำรองเงินเพิ่มสภาพคล่องรองรับความต้องการของประชาชนในช่วงเปิดภาคการศึกษา 2567 นี้  จำนวน 788 ล้านบาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

โดยคิดอัตราดอกเบี้ยดังนี้ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 0.25 ต่อเดือน เงินต้นเกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2567

โรงรับจำนำของรัฐ

สธค.ทุกสาขา เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์

ตั้งแต่เวลา 8.00 -16.30 น. (ไม่พักเที่ยง) หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โรงรับจำนำของรัฐ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo