Finance

‘แบงก์ชาติ’ แจงข้อกังวลแจกเงิน ‘ดิจิทัลวอลเล็ต’ ห่วงแหล่งเงิน-กลุ่มเป้าหมาย

“แบงก์ชาติ” แจงข้อกังวลแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต ห่วงแหล่งเงิน-กลุ่มเป้าหมาย ลั่นอยากจะเห็นระบบที่มีความเสถียร เพราะเป็นเรื่องของเงิน ๆ ทอง ๆ

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงถึงข้อกังวลเกี่ยวกับโครงการ “ดิจิทัลวอลเล็ต” โดยระบุว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ธปท. ได้มีโอกาสแสดงความเห็นที่เป็นข้อห่วงใยในหลายประเด็น ซึ่งเรื่องแหล่งที่มาของเงิน ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ ธปท. มีความกังวล เพราะในฐานะ ธปท. ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวงเงินที่ได้ หรือเม็ดเงินที่จะใช้ ณ วันที่เริ่มโครงการจะต้องมีครบถ้วน ไม่เช่นนั้นจะไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.เงินตรา

แจกเงินดิจิทัล

ดังนั้น ที่มาของแหล่งเงิน ตามมาตรา 28 ที่เรากังวล คือ ควรต้องผ่านกระบวนการ หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องครบถ้วน และดูเรื่องเสถียรภาพ สภาพคล่องที่ต้องพิจารณาด้วย ซึ่งปลัดคลัง บอกว่าคงจะเป็น ธ.ก.ส. แต่ต้องมีการคุยกันตามขั้นตอนต่อไป

“ธปท. ยังแสดงความกังวลในเรื่องกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่ง ธปท. มีท่าทีที่ชัดเจนในเรื่องนี้มาตลอดว่าต้องการให้เป็นเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลต่อเสถียรภาพการคลังในระยะปานกลางจนเกินไป” นางสาวชญาวดี ระบุ

แจกเงินดิจิทัล
นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์

รวมทั้งกรณีของเสถียรภาพการเงิน-การคลังโดยรวม ซึ่งต้องการเห็นแนวทางว่าหากการใช้จ่ายของภาครัฐเพิ่มขึ้นแล้วหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น ดังนั้นในระยะปานกลางจะมีแนวทางในการปรับลดหนี้สาธารณะลงได้อย่างไร และระบบที่จะนำมาใช้กับโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการชำระเงิน ซึ่งเป็นระบบใหม่ ที่เป็น Open Loop ค่อนข้างมีความซับซ้อน และอาจต้องใช้เวลา และทรัพยากรในการดำเนินการ

“เราอยากจะเห็นระบบที่มีความเสถียร เพราะเป็นเรื่องของเงิน ๆ ทอง ๆ และจะต้องสามารถดูแลข้อมูลส่วนบุคคลได้ ปลอดภัยจากภัยไซเบอร์ต่าง ๆ นี่คือทั้งหมดที่ ธปท. ให้ข้อกังวลไว้” นางสาวชญาวดี ระบุ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK