Finance

‘SME D Bank’ ผุด 2 มาตรการด่วน ช่วยเอสเอ็มอีใต้ประสบภัยน้ำท่วม

SME D Bank ผุด 2 มาตรการด่วน ช่วยเอสเอ็มอีใต้ประสบภัยน้ำท่วมพักชำระเงินต้น 6 เดือน ควบคู่เติมทุน วงเงินกู้ 50 ล้านบาท ซ่อม สร้าง ฟื้นฟูกิจการ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) กระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีใต้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

เอสเอ็มอีใต้

ดังนั้น SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย จึงเร่งให้ความช่วยเหลือโดยด่วน เบื้องต้นได้ส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด บรรจุสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน ไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่กำลังได้รับผลกระทบแล้ว

พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายให้ผู้จัดการสาขาในพื้นที่ประสบอุทกภัย สำรวจความเสียหายกิจการของลูกค้า พบว่า ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อม ประมาณ 140 ราย ส่วนใหญ่อยู่ใน จังหวัดยะลา และนราธิวาส

ทั้งนี้ ธนาคารช่วยเหลือต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ สามารถกลับมาเดินหน้าธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว จึงออก มาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีไทยได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้แก่

ๅ

1. มาตรการพักชำระหนี้ เงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา ให้สิทธิ์พักชำระเงินต้น สูงสุด 6 เดือน

2.มาตรการเติมทุน ซ่อม สร้าง ฟื้นฟูกิจการ ผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ

มาตรการดังกล่าว ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ กู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล นำไปใช้ได้ทั้งลงทุน ขยาย ปรับปรุง หมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง หรือรีไฟแนนซ์ เป็นต้น เช่น สินเชื่อ SME D พร้อม วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปี ปลอดชำระเงินต้น 18 เดือนแรก และสินเชื่อ SME Speed Up วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ผ่อนชำระนานสูงสุด 12 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้น 6 เดือนแรก เป็นต้น

สำหรับมาตรการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น โดยธนาคารจะติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงสำรวจความต้องการจากผู้ประกอบการ เพื่อพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป

ลูกค้าธนาคารและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สาขา SME D Bank ทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center 1357

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo