Finance

‘แบงก์กรุงเทพ’ เริ่มแล้ว! ประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้-เงินฝาก มีผล 2 มิ.ย.นี้

“ธนาคารกรุงเทพ” เริ่มแล้ว! ประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้-เงินฝาก แจงดอกเบี้ยเงินฝากปรับขึ้น 0.05-0.25% ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ปรับขึ้น 0.20% มีผล 2 มิถุนายนนี้

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เปิดเผยว่า ธนาคารประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากเพิ่มขึ้น ตามการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่อเนื่อง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2566

ขึ้นดอกเบี้ย 1111

ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อปรับขึ้น 0.20% โดยอัตราดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์ (MLR) หรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) เป็น 6.85% ต่อปี เอ็มโออาร์ (MOR) หรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) เป็น 7.30% ต่อปี และเอ็มอาร์อาร์ (MRR) หรืออัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) เป็น 7.05% ต่อปี

shutterstock 106021628

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปรับขึ้น 0.05-0.25% เงินฝากสะสมทรัพย์ เป็น 0.60% ต่อปี เงินฝากประจำ 3 เดือน เป็น 0.95% ต่อปี เงินฝากประจำ 6 เดือน เป็น 1.05% ต่อปี เงินฝากประจำ 12 เดือน เป็น 1.35% ต่อปี เงินฝากประจำ 24 เดือน เป็น 1.75% ต่อปี และเงินฝากประจำ 36 เดือน เป็น 1.90% ต่อปี ส่วนเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Saving วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท 1.50% ต่อปี และวงเงินส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท 0.60% ต่อปี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK