Finance

‘กรุงไทย’ เตรียมเก็บค่าธรรมเนียม ‘ถอนเงินไม่ใช้บัตร’ 10 บาท/ครั้ง เริ่ม 1 พ.ค.

“ธนาคารกรุงไทย” เตรียมเก็บค่าธรรมเนียม ‘ถอนเงินไม่ใช้บัตร’ 10 บาท/ครั้ง เริ่ม 1 พฤษภาคมนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากข้อมูลเผยแพร่ผ่านแอพพลิเคชั่น ธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT) แจ้งว่า ธนาคาร “ยกเว้นค่าธรรมเนียมถอนเงินไม่ใช้บัตร” ครั้งละ 10 บาท 1 ครั้งต่อเดือน ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

กรุงไทย

โดยระบุอีกว่า เพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านช่องทางดิจิทัล ลดการใช้เงินสด ธนาคารขอยกเว้น! ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดแบบไม่ใช้บัตร (Cardless ATM Withdrawal) 1 ครั้งต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

ทั้งนี้ จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดแบบไม่ใช้บัตร (Cardless ATM Withdrawal) ครั้งละ 10 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

กรุงไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับประกาศดังกล่าวมีเพียง “ธนาคารกรุงไทย” เท่านั้น ที่ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK