Stock - Finance

แจ้งข่าวดี!! กทม.ลดดอกเบี้ย ‘โรงจำนำ’ รับเปิดเทอม

โรงรับจำนำ กทม. ลดดอกเบี้ย เหลือ 0.25 บาทต่อเดือน จำนำไม่เกิน 5,000 บาท ไม่เกิน 100,000 บาท ดอกเบี้ย 0.50 บาทต่อเดือน ช่วย”นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง” ช่วงเปิดเทอมปี 2565 

นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากประชาชนได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบกับช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงการเปิดภาคเรียนใหม่ ส่งผลให้ผู้ปกครองมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

โรงรับจำนำ กทม.

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) จึงจัดโครงการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษาในช่วงเปิดเทอม ประจำปี 2565 สำหรับใช้จ่ายในเรื่องอุปกรณ์การเรียน และค่าเทอม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

โดยลดดอกเบี้ยรับจำนำเป็นกรณีพิเศษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง ดังนี้

– จำนำไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อเดือน

– จำนำตั้งแต่ 5,001 – 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อเดือน

– วงเงินจำนำต่อ 1 ราย (บุคคล) รวมไม่เกิน 100,000 บาท

ต้องมีเอกสารประกอบการจำนำเพื่อขอใช้สิทธิลดอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา สำเนาเอกสารแสดงสถานะผู้ปกครอง เป็นต้น

โรงรับจำนำ กทม.

ทั้งนี้ ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษาในช่วงเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่นี้สามารถนำทรัพย์สินมาฝากไว้กับสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ทั้ง 21 แห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2158 0042 – 4 ในเวลา 08.00 – 16.00 น. หรือเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/pawnshopbangkok

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight