Stock - Finance

หุ้นโรงไฟฟ้ารับผลบวก ‘ขึ้นค่า Ft’ ดันค่าไฟพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์

หุ้นโรงไฟฟ้ารับผลบวก ขึ้นค่า Ft ดันค่าไฟพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลายตัวทำราคาปรับเพิ่มขึ้นสะท้อนข่าวดี

จากกรณีที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ”Ft” ประเด็นนี้สะท้อนผลบวกทันทีต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้า เนื่องจากตลาดคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากราคาค่าไฟที่เพิ่มขึ้น ซึ่งนำมาสู่อัตราการทำกำไร (มาร์จิน) ที่ปรับตัวสูงขึ้นนั่นเอง

ค่าไฟ

 

 

ทั้งนี้ กกพ. มีมติปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ ‘Ft’ งวดเดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2565 อีก 23.38 เป็นเรียกเก็บอยู่ที่  24.77 สตางค์ต่อหน่วย และทำให้ค่าไฟพุ่งแตะ 4 บาทต่อหน่วย จากเดิมเรียกเก็บที่ 3.76 บาทต่อหน่วย โดยปรับเพิ่มขึ้น 5.82% ซึ่งเป็นราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์

โดยปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อค่า Ft มาจากสงครามรัสเซียกับยูเครน จนเกิดวิกฤตราคาพลังงานโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก ขณะเดียวกันสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติ (NLG) ในอ่าวไทยที่ลดลงในช่วงปลายสัมปทาน​ และความต้องการใช้ไฟฟ้ารอบใหม่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น​ 5.21% ดังนั้น จึงทำให้ค่าไฟน่าจะเพิ่มขึ้นไปถึงต้นปี 2566

สำหรับสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2565 ยังคงเป็นก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลัก ประมาณ 55.11% ของเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าทั้งหมด เป็นการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ (ลาวและมาเลเซีย) 19.46% ลิกไนต์ของ กฟผ. 8.32% เชื้อเพลิงถ่านหินนำเข้าโรงไฟฟ้าเอกชน 8.08% พลังน้ำของ กฟผ. 2.58% น้ำมันเตา (กฟผ. และ IPP) 0.01% น้ำมันดีเซล (กฟผ. และ IPP) 0.19% และอื่นๆ อีก 6.25%

ค่าไฟ

ค่า Ft คืออะไร ส่งผลยังไงต่อหุ้นโรงไฟฟ้า?

ค่า Ft หรือ เอฟที เป็นคำที่ได้ยินอยู่เสมอเวลามีการขยับค่าไฟ เมื่อไหร่ที่ค่า Ft ขึ้น ค่าไฟก็จะแพง และเมื่อไหร่ที่ค่า Ft ลด ค่าไฟก็จะถูก เรียกว่าสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน นั่นก็เพราะว่า ค่า Ft คือ หนึ่งในส่วนประกอบของการคำนวณค่าไฟในประเทศไทยที่จะมีด้วยกัน 3 ส่วน ดังนี้

ค่าไฟฟ้าฐาน คือ ค่าไฟที่คิดจากต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งราคาจะแตกต่างกันตามผู้ใช้งาน อาทิ ที่อยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร เป็นต้น
ค่า Ft คือ ค่าไฟฟ้าผันแปรซึ่งจะปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้า โดยปรับทุกๆ 4 เดือน เพราะฉะนั้น จะเห็นว่าค่า Ft ที่ปรับเพิ่มขึ้น จึงส่งผลดีต่อการดำเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้า เนื่องจากได้รับราคาขายไฟมากขึ้นนั่นเอง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT 7%

หุ้นพลังงานบวกแรง รับขึ้นค่า Ft

ทั้งนี้ เราจึงได้มีการสำรวจความเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าหลังจากปรับขึ้นค่า Ft เมื่อวันที่ 17 มีนาคม จนถึง 18 มีนาคม 2565 พบว่าหลายตัวทำราคาปรับเพิ่มขึ้นสะท้อนข่าวดี ไม่ว่าเป็นหุ้น BGRIM ปรับเพิ่มขึ้น 4.41%, BPP ปรับเพิ่มขึ้น 4.30%, EA ปรับเพิ่มขึ้น 4.11%, GPSC ปรับเพิ่มขึ้น 3.62%, SPCG ปรับเพิ่มขึ้น 3.40%, GULF ปรับเพิ่มขึ้น 2.59%, EGCO ปรับเพิ่มขึ้น 2.40% และ CKP ปรับเพิ่มขึ้น 1.41% เป็นต้น

ค่าไฟ

บทวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง เปิดเผยว่า ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น จากสงครามรัสเซีย-ยูเครน เป็นทั้งผลบวกและผลลบต่อหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติเป็นต้นทุนหลักของผู้ผลิตไฟฟ้า แต่การที่ กกพ. มีมติปรับเพิ่มอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ ค่า Ft จะเข้ามาชดเชยได้ในบางส่วน โดยเฉพาะกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจะได้รับค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ตามอัตราค่าไฟที่สูงขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

แชร์วิธีคิด แบ่งปันความรู้ การเงิน การลงทุน