Stock - Finance

มาแล้ว!! แบงก์ชาติประกาศวันหยุดเพิ่มของสถาบันการเงิน

แพ็คกระเป๋ารอเลย! ธปท.ประกาศวันหยุดเพิ่มเติมของสถาบันการเงินปี 2565 เป็นกรณีพิเศษ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศการกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ​ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะในภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น

LINE ALBUM Travelเปิดประเทศ 211110

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ

​ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นสมควรให้สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจดำเนินการตามปกติ ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไป ตลอดจนอำนวยความสะดวกกับประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงิน

วันหยุด65พิเศษ 03 e1636513139382 
 อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight