ดูหนังออนไลน์
Stock - Finance

ส่องพอร์ตหุ้นประกันสังคม ‘กำไร-ขาด’ แค่ไหน?

มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ คงคุ้นเคยกับประกันสังคมเป็นอย่างดี เพราะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือน สำหรับเป็นหลักประกันด้านต่างๆ ให้ชีวิต เช่น หลักประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ว่างงาน และเงินยามเกษียณอายุ

ส่วนทางกองทุนประกันสังคมจะมีการนำเงินของเราไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนกลับมาให้ผู้ประกันตน ซึ่งปัจจุบันมูลค่าเงินทั้งหมดในพอร์ตลงทุนประกันสังคม สูงกว่า 2 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นก้อนแรกเอาไปลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ เงินฝาก ประมาณ 80% และก้อนที่สองอีกราว 20% จะอยู่ในสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงอย่างตราสารหนี้ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งตลาดหุ้นนั่นเอง

ปี 2564 ประกันสังคมถือหุ้นอะไรบ้าง? 

วันนี้เราเลยถือโอกาส จะพาทุกคนไปอัปเดตกันว่าประกันสังคมนำเงินของเราไปซื้อหุ้นอะไรบ้าง ทั้งนี้ข้อมูลจาก SETSMART และ StockRadars ล่าสุด ณ เดือนมีนาคม 2563 พบว่ากองทุนประกันสังคม ถือหุ้นรวมกันมากกว่า 40 ตัว คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2.7 แสนล้านบาท หรือ 12% ของพอร์ตกองทุนประกันสังคม 

หากไล่ดูหน้าตาหุ้นทั้ง 40 ตัวในพอร์ตคร่าวๆ จะเห็นว่าประกันสังคมกระจายการลงทุนในหุ้นหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ พลังงาน ธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ สินค้าอุปโภคบริโภค และการสื่อสาร รวมถึงยังได้เลือกหุ้นที่มีคาแรกเตอร์แตกต่างกัน โดยมีทั้งหุ้นใหญ่ หุ้นเล็ก หุ้นปันผล และหุ้นเติบโตสูง

หุ้นปกประกันสังคม

 อย่างไรก็ตาม TOP 10 ของหุ้นในพอร์ต ยังคงเน้นหุ้นขนาดใหญ่ที่อยู่ในดัชนี SET50 ซึ่งมีน้ำหนักรวมกันกว่า 60% ของพอร์ตหุ้นทั้งหมดเลยทีเดียว ลองมาดูกันว่าหุ้น 10 ตัวแรกที่ประกันสังคมถืออยู่มีอะไรบ้าง และสร้างผลงานได้โดดเด่นแค่ไหน

 

 

1. หุ้น PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

มูลค่าที่ถืออยู่ 23,251 ล้านบาท ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี +57.28% อัตราเงินปันผล 2.47%

2. หุ้น AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

มูลค่าที่ถืออยู่ 18,157 ล้านบาท ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี +43.09 % อัตราเงินปันผล 0.28%

3. หุ้น SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

มูลค่าที่ถืออยู่ 17,554 ล้านบาท ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี +36.96% อัตราเงินปันผล 3.70% 

4. หุ้น ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

มูลค่าที่ถืออยู่ 15,952 ล้านบาท ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี -9.21% อัตราเงินปันผล 4.01%

5. หุ้น CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

 

มูลค่า 15,711 ล้านบาท ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี +10.92% อัตราเงินปันผล 1.36% 

10หุ้นประกันสังคม26. หุ้น KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

มูลค่า 13,909 ล้านบาท ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี +70.52% อัตราเงินปันผล 1.69%

7. หุ้น BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

มูลค่าที่ถืออยู่ 13,393 ล้านบาท ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี +18.13% อัตราเงินปันผล 2.56%

8. หุ้น SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

มูลค่าที่ถืออยู่ 12,814 ล้านบาท ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี +80.49% อัตราเงินปันผล 2.07%

9. หุ้น BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

มูลค่าที่ถืออยู่ 11,228 ล้านบาท ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี +42.13% อัตราเงินปันผล 1.98%

10. หุ้น CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

มูลค่าที่ถืออยู่ 8,060 ล้านบาท ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี +36.99% อัตราเงินปันผล 3.35% 

10หุ้นประกันสังคม1

หมายเหตุ: 

(1) มูลค่าพอร์ตตามราคาหุ้น ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563

(2) ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี ซึ่งยังไม่รวมเงินปันผล ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2562 – 19 มีนาคม 2563

(3) อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน เทียบระหว่างเงินปันผลปี 2563 และราคาหุ้น ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 

น่าจะพอสรุปได้ว่าการซื้อหุ้นของประกันสังคมนั้นยังเน้นกลยุทธ์ไปที่หุ้นบิ๊กแคปเพื่อถือยาวๆ เป็นหลัก จะมีหุ้นกลางเล็กเข้ามาผสมบ้างเล็กน้อยเอาไว้สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี โดยช่วงปีก่อนที่มีกระแสข่าวว่าพอร์ตลงทุนประกันสังคมเจอปัญหาขาดทุนหนัก ก็เนื่องมาจากภาวะตลาดหุ้นไทยที่ผันผวนอย่างมาก แต่จะเห็นว่าเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย หุ้นหลายตัวจึงกลับมาสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมได้เช่นเดิม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

แชร์วิธีคิด แบ่งปันความรู้ การเงิน การลงทุน