ดูหนังออนไลน์
Stock - Finance

เตือนสติลูกหนี้! รีไฟแนนซ์ลดดอกเบี้ยให้ก็จริง แต่ยังมีสิ่งที่ต้องคำนึง!

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน เตือนสติลูกหนี้ อย่าด่วนตัดสินใจคิดให้รอบคอบกับการรีไฟแนนซ์ เป็นวิธีที่ช่วยลดดอกเบี้ยให้ได้ก็จริง แต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึง นั่นคือความคุ้มค่า
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ข้อมูลการรีไฟแนนซ์ (Refinance) เป็นวิธีที่ช่วยลดดอกเบี้ยให้ได้ก็จริง แต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ก่อนตัดสินใจรีไฟแนนซ์ จะมีอะไรบ้าง ลองคิดดู

แม้ว่าการรีไฟแนนซ์ หรือการเปลี่ยนเจ้าหนี้ จากธนาคารหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง หรือเป็นการขอทำสัญญาใหม่กับธนาคารเดิม จะเป็นวิธีที่ช่วยลดดอกเบี้ยแก่เรา เพราะธนาคารมักเสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า หรือ มีเงื่อนไขอื่นๆที่จูงใจกว่าเดิม เช่น ให้ระยะเวลาการผ่อนชำระนานขึ้น แต่สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก่อนตัดสินใจ รีไฟแนนซ์ คือ ความคุ้มค่า

รีไฟแแนซ์11

โดยต้องเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการรีไฟแนนซ์ เช่น ค่าปรับ จากเจ้าหนี้เก่าในกรณีที่ยุติการกู้ก่อนเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา ค่าจดจำนองหลักประกัน ซึ่งหากเปรียบเทียบแล้วประหยัดกว่ากัน ก็คุ้มค่าที่จะเปลี่ยน แต่ถ้าประหยัดได้เพียงเล็กน้อย ยังต้องยุ่งยากและเสียเวลา สินเชื่อตามสัญญาเดิม น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

จริงๆแล้ว การรีไฟแนนซ์ (Refinance) คือ การก่อหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่า โดยที่ได้รับประโยชน์ที่ดีกว่าจากการก่อหนี้ก้อนใหม่ นั่นคือการได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ทำให้ลดจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระในแต่ละงวด หรือต้องการรวมหนี้จากเจ้าหนี้หลายรายเป็นเจ้าหนี้รายเดียว หรือต้องการชำระเงินต้นให้รวดเร็วขึ้น ปัจจุบันลูกหนี้นิยมการทำ Refinance แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการรีไฟแนนซ์ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน จึงต้องเสนอให้มีการพิจารณาให้ถี่ถ้วนเพื่อความคุ้มค่านั่นเอง!

โดย DDproperty ได้รวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน อัปเดตประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 จากหลากหลายธนาคาร มาเปรียบเทียบให้เห็นกันโดย 8 อันดับธนาคารน่าสนใจ ที่มีอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ย 3 ปีต่ำที่สุดในไตรมาสที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม 2564

1.ธนาคารกรุงไทย (KTB)
สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารกรุงไทย มีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นคงที่ปีแรก 0.64% ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้ โดยมีให้เลือก 2 รูปแบบหลัก ๆ ด้วยกัน คือ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านแบบปกติ กับทางเลือกแบบให้ธนาคารออกค่าจดจำนองให้ 1% ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบมีอัตราดอกเบี้ยต่างกัน

โดย ธนาคารกรุงไทย มีสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านแบบปกติ ในกรณีของการทำประกันคุ้มครองเงินกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ที่ต่ำที่สุดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำที่สุดอยู่ที่ 2.53% แบ่งเป็นปีแรก 0.64% ปีที่ 2 และ 3 MRR-2.75%

2. ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
สำหรับอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านของ ธนาคารกรุงเทพ เฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.58% แบ่งเป็นปีแรก MRR-4.00% ปีที่ 2 MRR-3.75% ปีที่ 3 MRR-1.75% สำหรับกรณีที่หลักทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยในกลุ่มโครงการที่มีข้อตกลงกับธนาคาร โดยให้วงเงินกู้สูงสุดเท่ากับ 100% ของภาระหนี้คงเหลือ แต่มีเงื่อนไขให้อนุมัติวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป และอยู่ในกรณีของการทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ

รีไฟแนนซ์12

3. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (L H Bank)
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นหนึ่งในสถาบันทางการเงินที่มีทางเลือกของผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านที่หลากหลายที่สุด และมีอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.60% โดยใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นเกณฑ์ในการคำนวณในปีที่ 1 และปีที่ 2 ที่ MRR-5.35% และปีที่ 3 MRR-3.55%

ทั้งนี้ ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ให้วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 100% ของราคาประเมิน ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ในการกู้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ยต่ำสุดที่ 2.60% นี้ จะต้องอยู่ในเงื่อนไขของผู้กู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

4. ธนาคารทหารไทย (TMB)
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ของ ธนาคารทหารไทย แบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่มหลัก ๆ ด้วยกัน คือ สำหรับลูกค้าทั่วไป และลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี TMB (Payroll) โดยสำหรับลูกค้าทั่วไปจะมีอัตราสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 2.69% ในกรณีของการสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ส่วน ลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี TMB (Payroll) จะมีอัตราสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 2.64% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ย 3 ปีแรกที่ต่ำที่สุดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจาก ธนาคารทหารไทย โดยมีวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท

กรณีรีไฟแนนซ์บ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า และ กรณีรีไฟแนนซ์บ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปวงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า รวมไปถึงให้ระยะเวลากู้นานสูงสุดถึง 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
สำหรับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีอยู่ที่ 2.75% แบ่งเป็นอัตราดกเบี้ยคงที่ในปีแรกเท่ากับ 1.75% และปีที่ 2 เท่ากับ 2.20% และใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวในปีที่ 3 เท่ากับ MRR-1.75% โดยมีเงื่อนไขสำหรับหลักประกันประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย ราคาตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป และให้วงเงินกู้สูงสุดที่ 95% ของราคาประเมิน สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)

6. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (G H Bank)
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีชื่อผลิตภัณฑ์ว่า สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Re-in) โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 2.83% สำหรับวงเงินให้กู้รวมทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป และให้วงเงินกู้สูงสุดตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ สำหรับวงเงินให้กู้รวมทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันต่ำกว่า 3 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.00% ให้วงเงินสูงสุดตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

7. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
สินเชื่อทั่วไปที่รีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นของ ธนาคารไทยพาณิชย์ มีอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 4.90% โดยมีเงื่อนไขในการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อมากกว่า 70% และในกรณีที่รีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น วงเงินที่ให้กู้สูงสุดต้องไม่เกินวงเงินสินเชื่อเคหะเท่ายอดหนี้เดิมของวงเงินกู้

ทั้งนี้สำหรับลูกค้าทั่วไป ลูกค้าโครงการ / ลูกค้าองค์กร จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ขึ้นอยู่กับประเภทโครงการ หรือ ประเภทองค์กร และเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ SCB.CO.TH

8. ธนาคารกสิกรไทย (Kbank)
แม้ธนาคารกสิกรไทย จะไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านที่จัดเจน แต่ก็มีความน่าสนใจเนื่องจากทางธนาคารให้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ลดสูงสุด 1.50% จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของลูกค้า แต่เมื่อคำนวณแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 3.60% ในช่วง 3 ปีแรก หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญาจะใช้อัตราดอกเบี้ย MRR-1.50% ในปีที่ 4 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดสัญญา โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกัน หรือ ขึ้นอยู่กับตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขธนาคาร และมีระยะเวลาให้กู้ สูงสุดไม่เกิน 30 ปี (อายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี)

หากทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม 0.25% ในปีแรก สำหรับวงเงินกู้เพิ่มจากยอดสินเชื่อบ้านคงค้างของวงเงินสินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ ปรับอัตราดอกเบี้ยเฉพาะวงเงินส่วนเพิ่มขึ้นอีก 0.25% ของอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ตลอดอายุสัญญากู้

ที่มาอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านต่ำสุดเฉลี่ย 3 ปี สามารถดาวน์โหลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านของแต่ละธนาคาร และรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น อัตราดอกเบี้ยรายปี วงเงินกู้ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ : ดาวน์โหลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ฉบับเต็มประจำไตรมาสที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม ได้ที่นี่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight