ดูหนังออนไลน์
Stock

ด่วน! ‘AOT’ แจ้งผลประกอบการไตรมาส 1 ขาดทุนอ่วม 3.4 พันล้าน

ด่วน! “AOT” แจ้ง ผลประกอบการไตรมาส 1 ปีงบ 64 ขาดทุนอ่วม 3.4 พันล้าน เหตุโควิด-19 อาละวาดหนัก รายได้ลดลง 84%

วันนี้ (10 ก.พ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT แจ้ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม –  ธันวาคม 2563 AOT มีผลประกอบการขาดทุน 3,441 ล้านบาท หรือขาดทุน 0.24 บาทต่อหุ้น คิดเป็นติดลบ 146% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่มีกำไร 7,334 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.51 บาทต่อหุ้น

AOT ผลประกอบการ ปี 64

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 AOT มีรายได้รวม 2,740 ล้านบาท ลดลง 83.99% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 17,116 ล้านบาท ด้านค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 6,387.53 ล้านบาท ลดลง 17.60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 7,752 ล้านบาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ติดลบ 944.54 ล้านบาท คิดเป็นติดลบ 151% เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1,838 ล้านบาท

 

เหตุการณ์สำคัญกระทบ “ผลประกอบการไตรมาส 1” AOT

ภาพรวมผลการดำเนินงานด้านปริมาณการจราจรทางอากาศของ AOT ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงดียวกันของปีก่อนหน้า

สาเหตุเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเริ่มต้นมาจากต่างประเทศตั้งแต่ปลายปี 2562 และเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 แม้ว่าสถานการณ์ภายในประเทศจะเริ่มดีขึ้นมาเป็นลำดับและเริ่มควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศได้

แต่ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในประเทศไทยระลอกใหม่ ทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการแพรระบาดของโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และการติดเชื้อได้กระจายวงกว้างไปในหลาย ๆ จังหวัดทั่วประเทศ

นอกจากนั้นแล้ว ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ยังมีความรุนแรงและต่อเนื่องในหลายประเทศ บางประเทศมีการระบาดซ้ำ ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินทั่วโลกเป็นอย่างมาก

 

AOT ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 มาเป็นลำดับ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการ (บอร์ด) AOT มีมติอนุมัติปรับลดค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายเดือนและรายปีของมาตรการข่วยเหลือผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2565 โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับปริมาณการจราจรทางอากาศของแต่ละสนามบิน

และล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 บอร์ด AOT มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ณ สนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติดังกล่าว

ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2564 ปริมาณการจราจรทางอากาศของสนามบินทั้ง 6 แห่งของ AOT มีจำนวนเที่ยวบินรวม 104,336 เที่ยวบิน ลดลง 53.50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 14,903 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ 89,433 เที่ยวบิน

ส่วนจำนวนผู้โดยสารรวมมีทั้งหมด 10.73 ล้านคน ลดลง 70.79% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นผู้โยสารระหว่างประเทศ 0.20 ล้านคน และผู้โดยสารภายในประเทศ 10.53 ล้านคน โดยการลดลงส่วนใหญ่มาจากเที่ยวบินและผู้โดยสารระหว่างประเทศ

มองอนาคต

แม้ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทั่วโลกยังไม่คลี่คลาย แต่คาดการณ์ว่าจะสามารถผลิตและนำวัคซีนโควิด – 19 มาใช้ได้ภายในปี 2564 อย่างไรก็ตาม AOT จะยังคงดำเนินการในโครงการต่าง ๆ ตามแผนงาน รวมทั้งใช้โอกาสในช่วงที่มีปริมาณเที่ยวบินน้อยนี้ ดำเนินการซ่อมแซมหรือก่อสร้างทางวิ่งทางขับให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เพื่อเตรียมพร้อมการฟื้นตัวของธุรกิจการบินที่จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

สำหรับแผนการดำเนินงานภายในปี 2564 AOT ได้จัดตั้งบริษัทเพื่อบริหารโครงการเกี่ยวกับสินค้าเน่าเสียง่าย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรก่อนส่งออกเพื่อเป็นศูนย์กลางตรวจสอบสินค้าเกษตรก่อนส่งออกไปต่างประเทศ

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีโครงการแอร์พอร์ตซิตี้ โดยมีแผนพัฒนาที่ดินแปลง 37 ที่อยู่ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ และที่ดินแปลง 723 ไร่ ที่อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งจะเป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว โดย AOT จะคัดเลือกเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนตามแผนที่จะพัฒนาที่ดินบริเวณโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิให้เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team