ดูหนังออนไลน์
Personal Finance

โอกาสหมอมีบ้าน ธอส.ปล่อยสินเชื่อ บ้านเพื่อแพทย์ ดอกเบี้ย 2.39% ต่อปี

ธอส.ปล่อยสินเชื่อ บ้านเพื่อแพทย์ วงเงิน 5,000 ล้านบาท จัดทำแพ็คเกจพิเศษสำหรับสมาชิกแพทยสภากว่า 60,000 ราย พร้อมเงินฝากพิเศษดอกเบี้ยสูง 1.10% ต่อปี

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) “โครงการ Life Begins with GHB” ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ แพทยสภา เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกของแพทยสภาที่ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกกว่า 60,000 ราย ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดย ธอส.ปล่อยสินเชื่อ บ้านเพื่อแพทย์ วงเงิน 5,000 ล้านบาท

ธอส.ปล่อยสินเชื่อ บ้านเพื่อแพทย์

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกของแพทยสภา ซึ่งถือเป็นผู้ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ ดูแลรักษาผู้ป่วย จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงสนับสนุนการออมเงินเพื่อเพิ่มความมั่นคงของชีวิต ประกอบด้วย

  • ผลิตภัณฑ์สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

ภายใต้กรอบวงเงินโครงการรวม 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เพียง 2.39% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 2.59% ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.36% ต่อปี จากปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ 6.150% ต่อปี  และปีที่ 4 เป็นต้นไป

ในกรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อย อัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี และกรณีซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย MRR

นอกจากนี้ หากวัตถุประสงค์การให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย พร้อมกับเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนจำนอง และกู้เพิ่มเพื่อปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย และซ่อมแซม ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี

กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นปีแรกเพียงเดือนละ 3,400 บาท พร้อมฟรีค่าธรรมเนียม 3 ประเภท คือ 1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม 2. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 1,000 บาท และ 3. ค่าประเมินราคาหลักประกัน โดยผู้กู้สำรองจ่ายก่อน ซึ่งธนาคารจะชำระคืนให้เฉพาะผู้กู้ที่ทำนิติกรรมกับธนาคารแล้วเสร็จ สามารถยื่นคำขอกู้ อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

  • ผลิตภัณฑ์เงินฝากดอกเบี้ยสูง

ธอส. ยังได้จัดทำผลิตภัณฑ์เงินฝาก “ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ” อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.1% ต่อปี (เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษตามประกาศบวกเพิ่ม 0.25% ต่อปี เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษตามประกาศปกติของธนาคาร)

ทั้งนี้ ผู้ฝาก จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 ครั้ง และได้รับการยกเว้นภาษี สามารถเปิดบัญชีผ่านสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ด้านศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา กล่าวว่า แพทยสภาต้องขอขอบคุณ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. เป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุน และร่วมส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ในการเสียสละดูแลรักษาผู้ป่วย และต่อสู้จากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ในโครงการดังกล่าว

ขณะที่ แพทยสภา จะช่วยประชาสัมพันธ์โครงการนี้ ไปยังสมาชิกที่มีความต้องการออมเงิน และสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยราคาพิเศษต่อไป

เงื่อนไขในโครงการดังกล่าว แพทย์ที่มีความประสงค์ จะใช้ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยพิเศษของ ธอส. ทั้งทางด้านสินเชื่อ และเงินฝาก ต้องเป็นสมาชิกแพทยสภา โดยสามารถยื่นกู้ ทำนิติกรรม และเปิดบัญชีเงินฝาก ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT