ดูหนังออนไลน์
Sme

ช่วยเอสเอ็มอีไทย อว.จัดให้ 3 เทคโนโลยีพร้อมใช้ เปิดโอกาสสร้างธุรกิจใหม่ ฝ่าโควิด

อว.ไฟเขียว 3 เทคโนโลยีพร้อมใช้ “เทคโนโลยีพร้อมเสิร์ฟ-บริการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์–บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด” ช่วยเอสเอ็มอีไทย 

ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง โฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า จากการประชุม “อว.ช่วยเอสเอ็มอีไทยผ่านวิกฤติโควิด–19” โดย อว. ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ได้หารือถึงแนวทาง ช่วยเอสเอ็มอีไทย เพื่อขับเคลื่อนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ให้ผ่านวิกฤติโควิด ด้วย 3 กลไกหลักในการให้บริการ ประกอบด้วย

เอสเอ็มอี

1. เทคโนโลยีพร้อมเสิร์ฟ จะมีเรื่องของอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์จักสาน ผลิตภัณฑ์ถ่านชีวภาพ สิ่งทองย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

2. บริการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ จาก วศ. ซึ่งมีทั้งการบริการทดสอบอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร วัสดุสัมผัสอาการ ศูนย์ชิม วัสดุก่อสร้างครบวงจร วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ เช่น ขวดแก้วบรรจุยา ชุด PPE การบริหารทดสอบมลพิษในสิ่งแวดล้อม ทั้ง อากาศ น้ำ เสียง กากอุตสาหกรรม รวมทั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั่วไป เช่น ผลิตภัณฑ์ชุบ ผลิตภัณฑ์ท่อ เส้นใย สิ่งทอ เครื่องประดับ เป็นต้น

3. บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด  โดย วศ. มีทั้งด้านวัสดุอ้างอิง เช่น เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ด้านการสั่นสะเทือน เช่น เครื่องวัดการสั่นสะเทือน หัววัดความเร่ง ตลอดจนให้บริการอุตสาหกรรมเยื่อ และผลิตภัณฑ์กระดาษ เช่น เครื่องทดสอบความเรียบ-หยาบของผิวกระดาษ เป็นต้น

ทั้งนี้ อว.พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ธุรกิจ และร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการขับเคลื่อนธุรกิจเอสเอ็มอีให้เติบโต สามารถประคองธุรกิจให้อยู่ได้ ในยุควิกฤติเศรษฐกิจ ตลอดจนช่วยเหลือให้เข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือของรัฐ เพื่อให้พ้นจากวิกฤติที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ ยังเน้นให้เอสเอ็มอี สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ หรือยกระดับขีดความสามารถให้สูงขึ้น ด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้ของ อว.

อ่านข่าวเพิ่มเติม