Sme

แข่งหุ่นยนต์เลือดใหม่ ‘MakeX Thailand 2019’ พาเด็กไทย คว้าชัยระดับโลก

อพวช. นำทัพ จับมือ สตาร์อัพไทย จัดงานแข่งขันหุ่นยนต์รูปแบบใหม่ “MakeX Thailand 2019” เพิ่มโอกาสให้เด็กไทยใช้ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะ สร้างนวัตกรรมจากชุดหุ่นยนต์ รับยุคศตวรรษที่ 21 ที่ก้าวเข้าสู่ยุคหุ่นยนต์และยุคของไทยแลนด์ 4.0 และ 5.0 ในอนาคต

08 1

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า อพวช. ร่วมกับสตาร์อัพไทย บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด สถาบันพัฒนาและวิจัยหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์รูปแบบใหม่ “MakeX Thailand 2019” การแข่งขันเพื่อพัฒนาด้านหุ่นยนต์และการเขียน Coding บนโปรแกรม scratch ในการสั่งงานระบบสมองกล

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยชื่อดัง เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรียนชั้นนำอีกมากมาย ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในด้านอัจฉริยะสมองกล เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยได้ลงมือฝึกหัดใช้ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะ ผ่านอุปกรณ์การเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมจากชุดหุ่นยนต์ โดยการเขียน โปรแกรม Coding เป็นการเรียนรู้ที่สำคัญในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ก้าวเข้าสู่ยุคหุ่นยนต์และยุคของไทยแลนด์ 4.0 และ 5.0 ในอนาคต

03

ทั้งนี้เป็นการต่อยอดจากโครงการ “การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในด้านอัจฉริยะสมองกล” เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยได้ลงมือฝึกหัดใช้ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะผ่านชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ ชุดฝึกหัดการเขียนโปรแกรม (Coding) ในกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ของ อพวช. รวมถึงกิจกรรมในคาราวานวิทยาศาสตร์ของ อพวช. ที่ออกตระเวนไปจัดแสดงตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ มีระยะเวลาดำเนินงานภายใน 3 ปี คือตั้งแต่กลางปี 2562 – 2565

ขณะที่การแข่งขัน MakeX Thailand 2019 เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะช่วงส่งเสริมและเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยได้ลงมือฝึกหัดใช้ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะผ่านชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ เช่น ชุดหุ่นยนต์ ชุดฝึกหัดการเขียนโปรแกรม (Coding) เพื่อสร้างให้พวกเขากลายเป็นนวัตกรให้กับประเทศในอนาคต

04 1

ด้านนางสาวสุมิตรา นิ่มกรชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กล่าวว่า การจัดการแข่งขัน MakeX Thailand 2019 เป็นการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์หรืออัจฉริยะสมองกล ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยในด้านความคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศต่อไป และโปรเจคการแข่งขัน MakeX Thailand 2019 นี้ เป็นการคัดสรรตัวแทนประเทศไทย ไปทำการแข่งขันระดับโลกที่ประเทศจีน เพื่อเป็นการโชว์ความสามารถเด็กไทย ให้เป็นที่รู้จักในเวทีระดับโลก

Avatar photo