Startup

‘ดีพร้อม-ซีพี ออลล์’ ผนึกกำลังหนุน ‘เอสเอ็มอี-วิสาหกิจชุมชน’ เข้าตลาด ‘โมเดิร์นเทรด’

“ดีพร้อม” ผนึกกำลัง “ซีพี ออลล์” กระตุ้นเศรษฐกิจภาคเกษตรอุตสาหกรรม รุกช่วยผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด ตอบโจทย์เทรนด์การค้าทุกมิติ

วันนี้ (5 พ.ค.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือ “ดีพร้อม” ผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จัดกิจกรรม DIPROM MOVE TO MODERN TRADE เตรียมปั้นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีศักยภาพ เข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดได้อย่างแข็งแกร่งทุกมิติ โดยคาดว่า การนำร่องในความร่วมมือกันครั้งนี้ จะมีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) มากกว่า 25 ธุรกิจ

สินค้า SME 4

ความร่วมมือดังกล่าว เกิดขึ้นผ่านรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ให้ความรู้ และตามด้วยกิจกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และต่อยอดให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน ที่มีศักยภาพให้เข้าสู่ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ ได้อย่างแข็งแกร่ง อันเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยกระตุ้นบริบททั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ระบุว่า กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุนชน ได้มีโอกาสวางจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั้งช่องทางออนไลน์ที่ ALL ONLINE บน 7 แอป และช่องทางออฟไลน์ภายในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีอยู่กว่า 10,000 สาขาทั่วประเทศ ที่จะทำให้ธุรกิจของผู้ประกอบการ มีโอกาสเติบโตสามารถขยายฐานผู้บริโภค

ทั้งยังเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการตลาด พร้อมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้าใจตลาดที่เปลี่ยนแปลงด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้สร้างความแตกต่าง และสร้างมูลค่าให้กับสินค้า รวมถึง เปิดมุมมองการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) การจัดทำโปรโมชัน เพื่อส่งเสริมการขายซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของธุรกิจในยุคปัจจุบัน ตลอดจนเรียนรู้การธุรกิจด้วยกลยุทธ์ใหม่ ๆ

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาห

ดีพร้อม จะร่วมดำเนินการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความต้องการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกแบบใหม่ และมีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่านำร่องในความร่วมมือกันครั้งนี้จะมีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดมากกว่า 25 ธุรกิจ

ดร.ณัฐพล บอกด้วยว่า ความร่วมมือระหว่างดีพร้อม และซีพี ออลล์ ในครั้งนี้ ถือเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจ แต่ยังไม่มีโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังช่องทางการจำหน่าย ที่เป็นที่นิยมของกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ขณะเดียวกัน ดีพร้อม ยังคงเดินหน้าด้านความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ในการมุ่งเน้นส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการดำเนินธุรกิจในทุกมิติอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2565 อีกด้วย

ทางด้านนายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ซีพี ออลล์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ DIPROM MOVE TO MODERN TRADE ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการความร่วมมือสำคัญ ระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่จะเป็นโมเดลในการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจเอสเอ็มอีให้เติบโต และสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน ผ่านการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

โครงการนี้มีระยะเวลาทั้งสิ้น 7 ครั้ง อบรมออนไลน์ทุกวันเสาร์ จำนวน 3 ชั่วโมง จัดอบรมครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 โดยตลอดระยะเวลาของการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่เรื่องการเขียน Business Plan การทำ Marketing Plan เทคนิคการหาทุนเสริมธุรกิจ การบริหารการเงินแบบมืออาชีพ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เทรนด์ธุรกิจยุค 5G การยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรม จากผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ 7 สนับสนุน SME ที่ขับเคลื่อนโดย ซีพี ออลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และดีพร้อม

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล รักษาการประธานเจ

ผู้ที่เข้าอบรมครบทั้ง 7 ครั้ง จะได้รับประกาศนียบัตร พร้อมโอกาสในการผลักดันเข้าสู่ตลาด MODERN TRADE สอดรับกับ “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” ในการช่วยส่งเสริมให้เอสเอ็มอี และผู้ประกอบการธุรกิจอื่น ๆ พร้อมกับเปิดประตูไปสู่โอกาสใหม่ ๆ

สอดคล้องกับปณิธานของซีพี ออลล์ ที่ว่า “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” ภายใต้กลยุทธ์ “3 ให้” ได้แก่ 1.ให้ช่องทางขาย เพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการ SME นำเสนอสินค้าเพื่อจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และผ่านช่องทางออนไลน์ 2.ให้ความรู้ จัดอบรมสัมมนาแก่ผู้ประกอบการ SME อย่างต่อเนื่อง 3.ให้การสนับสนุน ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม DIPROM MOVE TO MODERN TRADE สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 6877-78 ต่อ 1806-1807 หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่ www.diprom.go.th และเฟซบุ๊กเพจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม – DIProm

อ่านข่าวเพิ่มเติม