Startup

ม.ขอนแก่น ร่วมทุน มิสลิลลี่ ปั้น ‘สตาร์ทอัพไทย’ โกอินเตอร์

ม.ขอนแก่น ผนึกกำลัง มิส ลิลลี่ ร่วมทุนตั้ง “เคเคยู มิส ลิลลี่ โฮลดิ้ง” ปักหมุดปั้นโครงการวิจัยสู่ตลาดจริง พร้อมผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลก

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า นับเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ร่วมกับภาคเอกชน เปิดบริษัทโฮลดิ้ง โดยมีบริษัท มิส ลิลลี่ จำกัด เป็นผู้ร่วมทุนในการจัดตั้งบริษัท เคเคยู มิส ลิลลี่ โฮลดิ้ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท โดยที่มิส ลิลลี่ ถือหุ้น 51% และมหาวิทยาลัยฯ ถือ 49%

สตาร์ทอัพไทย

การร่วมทุนดังกล่าว นับว่าสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ต้องการผลักดันงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ร่วมกับภาคเอกชน

ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ มีทรัพยากรและบุคลากรที่มีศักยภาพในการทำงานวิจัย แต่ติดข้อจำกัดในเรื่องกฎระเบียบราชการ และเวลาการทำงานของอาจารย์นักวิจัยที่มีภาระด้านงานสอน จึงไม่สามารถทำให้งานวิจัยออกมาใน รูปแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ งานวิจัยในมหาวิทยาลัยฯส่วนใหญ่ ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด จึงไม่ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ม.ขอนแก่นXมิสลิลลี่ 2

ดังนั้น การร่วมทุนกับเอกชน อย่าง มิส ลิลลี่ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำจุดแข็งในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัย เครื่องมือ และองค์ความรู้ เข้าด้วยกัน เพื่อผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งยังใช้เงินลงทุนน้อยกว่างานวิจัยที่ดำเนินการโดยภาคเอกชนหรือภาครัฐเพียงลำพัง

ร่วมทุนดันสตาร์ทอัพไทย ส่งออกตลาดโลก

สำหรับเป้าหมายของบริษัทโฮลดิ้ง มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมด้านสุขภาพและเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ ที่สามารถส่งออกไปสู่ตลาดโลก

ด้านนายเรวัต จินดาพล ผู้ก่อตั้ง บริษัท มิส ลิลลี่ จำกัด ผู้บุกเบิกธุรกิจสั่งดอกไม้ออนไลน์เจ้าแรกของประเทศไทย กล่าวว่า การสร้างสตาร์ทอัพ จะใช้แนวคิดในการสร้างงานวิจัยออกสู่ตลาด มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาดิสรัปตลาดในปัจจุบัน และต้องมีจุดเด่นที่ตอบโจทย์ความต้องการในตลาดโลก เพื่อประโยชน์ที่จะมอบแก่ผู้คน ชุมชน และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ม.ขอนแก่นXมิสลิลลี่ 3

บริษัทฯ จึงใช้การวิเคราะห์และสร้างรูปแบบธุรกิจ (Business Model) เพื่อให้เกิดความชัดเจนทางด้านการตลาดและใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ในตลาด

จากการทำงานร่วมกัน ได้ส่งผลให้เกิดเป็น บริษัท ลิลลี่ ฟาร์มา จำกัด สตาร์ทอัพไฮบริดบริษัทแรก ของบริษัทโฮลดิ้ง ที่นำผลงานวิจัยด้านแอนโดร กราโฟไลด์ นาโน อิมัลชั่น มาพัฒนาขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสเปรย์พ่นคอพร้อมทั้งจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเครื่องสำอาง ทำให้สามารถผลิตออกมาจำหน่ายได้รวดเร็ว โดยเริ่มที่ร้านขายยาและโรงพยาบาลทั่วประเทศ

ขณะเดียวกัน ยัง่ระหว่างการเจรจากับร้านขายยาในกลุ่มโมเดิร์นเทรด เช่น ร้านยา eXta ในเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านยา Pure ในบิ๊กซี ร้านยาในโลตัส รวมถึงร้านขายยาเครือใหญ่ เพื่อให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายยิ่งขึ้น

อ่านข่าวเพื่มเติม