ดูหนังออนไลน์
Startup

กฟผ. ลงขัน 100 ล้านบาท ร่วมลงทุนอินโนสเปซ หนุนสตารทอัพไทย

กฟผ.ทุ่ม 100 ล้านบาท ร่วมลงทุนในอินโนสเปซ (ประเทศไทย) สนับสนุนการลงทุนและพัฒนาสตาร์ทอัพไทยให้เติบโต  และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรม

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนองค์ความรู้และการลงทุนอย่างครบวงจร

กฟผ.

ล่าสุด การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ได้ร่วมลงทุนในบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Innospace ด้วยวงเงินลงทุนจำนวน 100 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาสตาร์ทอัพของไทยให้เติบโตและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อต่อยอดนวัตกรรมที่สามารถเป็นอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ให้กับประเทศ รองรับการดำเนินชีวิตแบบ New Normal และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การแข่งขันทางธุรกิจในรูปแบบใหม่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ถือเป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงทุน 16 รายของ Innospace ซึ่งปัจจุบันมีเงินทุนมากกว่า 700 ล้านบาท และอนุมัติการลงทุนไปแล้วมากกว่า 10 บริษัท โดย Innospace มีแผนลงทุนเพิ่มเติมในกลุ่มสตาร์ทอัพเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep-Technology Startup) อาทิ เทคโนโลยีระบบพลังงาน เทคโนโลยีชีวภาพ  เทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งสตาร์ทอัพกลุ่มต่าง ๆ สามารถเสนอโครงการธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพผ่านบริษัทผู้ร่วมทุนใน Innospace หรือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯได้โดยตรง

ขณะเดียวกัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตยังสามารถเรียนรู้และเลือกเทคโนโลยีด้านพลังงานใหม่ ๆ ของสตาร์ทอัพที่น่าสนใจต่อการดำเนินธุรกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต มาส่งเสริมพัฒนาต่อยอดได้อีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม: