ดูหนังออนไลน์
Startup

‘KBTG’ จับมือ ‘ภาครัฐ-มหาวิทยาลัย’ พัฒนาบุคลากรไอที

KBTG จัดโครงการ Tech Kampus จับมือมหาวิทยาลัย และองค์กรภาครัฐ พัฒนาการศึกษา พร้อมสร้างบุคลากรไอที สู่วงการไอทีไทยในระดับโลก

KBTG จับมือองค์กรภาครัฐ และมหาวิทยาลัย จัดโครงการ Tech Kampus พัฒนาคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทางด้านไอที ในการเรียนรู้ และส่งเสริมงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอด เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับวงการธุรกิจไทย และสร้างบุคคลากรด้านไอที สู่วงการไอทีไทยในระดับโลก

นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธาน กสิกร บิซิเนส–เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG)  เปิดเผยว่า KBTG ในฐานะผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของคน และการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี ในการเรียนรู้ ต่อยอด และวิจัยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้มีความเหมาะสม กับสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน และอนาคต โดยเฉพาะนักศึกษา และบุคลากรด้านไอที ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ และการลงมือปฏิบัติงานจริง รวมถึง การได้รับแนะแนวจากผู้มีประสบการณ์ด้านวงการไอที

KBTG จึงจัดโครงการ Tech Kampus โดยร่วมมือกับ 2 องค์การภาครัฐ ประกอบด้วย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และ 7 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีของ KBTG ไปถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ร่วมมือพัฒนาหลักสูตร และยกระดับคุณภาพการศึกษา ในสาขา Data Science และ Artificial Intelligence (AI) รวมทั้งต่อยอด และผลิตงานวิจัยใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยี

นอกจากนี้ KBTG ยังจะเปิดรับนิสิต นักศึกษา เข้ามาเรียนรู้ และเข้ามาฝึกงานกับทาง KBTG วิจัยเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเตรียมความพร้อมสู่โลกทำงาน เพื่อนำความรู้ และทักษะ ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านไอทีมาใช้งานจริงได้ทันที และสามารถนำไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การนำ Biometrics และ Facial Recognition เพื่อระบุ และยืนยันตัวตนด้วยความรวดเร็ว ไปพัฒนาทำ Online Service และ Smart Branch ให้กับลูกค้าธนาคารกสิกรไทย และคนไทยได้ใช้ในอนาคต

นายเรืองโรจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา KBTG ได้เข้าไปร่วมคิดค้น รวมถึง ช่วยพัฒนาเทคโนโลยีให้กับองค์กรภาครัฐ เช่น โครงการ Thai NLP (Thai Natural Language Processing) การประมวลผลทางภาษาธรรมชาติ สาขาหนึ่งของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อลดช่องว่าง ในการสื่อสารภาษาธรรมชาติ ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ที่เริ่มพัฒนาร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน ได้มีการต่อยอด เป็นสมองกลปัญญาประดิษฐ์ Chatbot ของเพจ KBank Live และใน LINE BK ทั้งยังมีการนำไปใช้เป็นเครื่องมือ Social Listening และการวิจัย Facial Recognition โดยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) พัฒนา Face Liveness Detection พิสูจน์ความเป็นบุคคล เพื่อป้องกันการปลอมแปลง และโครงการ CU NEX ที่พัฒนา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ทุกมิติการใช้ชีวิตของนิสิตและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งการเรียน และการทำงาน เพื่อให้ทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพอย่างก้าวกระโดด มุ่งหน้าสู่เป้าหมายของการเป็น “Digital Lifestyle University”

อ่านข่าวเพิ่มเติม