Startup

‘กสิกรไทย’ จับมือ 2 พันธมิตรญี่ปุ่น จัดประชุมสุดยอดสตาร์ทอัพ เน้น ‘นวัตกรรม-ความร่วมมือ’ เกษตรยั่งยืน

“กสิกรไทย” จับมือ 2 พันธมิตร “แอกเวนเจอร์ แล็บ-โนรินจูกิง แบงก์” จัดประชุมสุดยอดสตาร์ทอัพญี่ปุ่น-ไทย “AGRITECH BRIDGE 2023” เน้นความสำคัญด้านการเกษตรยั่งยืน และความร่วมมือระหว่างประเทศ

ธนาคารกสิกรไทย จับมือ แอกเวนเจอร์ แล็บ (AgVenture Lab) และ ธนาคารโนรินจูกิง (Norinchukin Bank)  จัดการประชุมสุดยอดสตาร์ทอัพญี่ปุ่น-ไทย ภายใต้หัวข้อ “AGRITECH BRIDGE 2023” ที่ K-Stadium อาคารกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG)  ซึ่งมีทั้งผู้เชี่ยวชาญนักลงทุน และบริษัทสตาร์ทอัพจากทั้ง 2 ประเทศ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และสนับสนุนความมือด้านอาหาร และการเกษตร ระหว่างญี่ปุ่นและไทย อย่างยั่งยืน

กสิกรไทย

นายโคกิ โอกิโนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแอกเวนเจอร์ แล็บ กล่าวเปิดการประชุม ด้วยการเน้นย้ำถึงความจำเป็นของการปฏิบัติอย่างยั่งยืนด้านการเกษตร และความสำคัญของการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และความรู้ระหว่างไทย กับญี่ปุ่น ในด้านอาหาร การเกษตร และความยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังได้ให้ความสำคัญแก่บันทึกความเข้าใจด้านการเป็นหุ้นส่วน และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างธนาคารกสิกรไทย กับธนาคารโนรินจูกิง ที่ครอบคลุมถึงนวัตกรรมในอนาคต เพื่อส่งเสริมด้านเทคโนโลยีการเกษตร และอาหารอีกด้วย

กสิกรไทย

ทางด้านนายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-ไทย และว่า การประชุมในครั้งนี้เปรียบได้ว่าเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ เพื่อยกระดับในมิติใหม่ ๆ ของความร่วมมือ

นายภัทรพงศ์ ย้ำว่า ธนาคารกสิกรไทยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนสตาร์ทอัพญี่ปุ่นในตลาดไทย และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะในสาขาอาหาร และการเกษตร  ทั้งยังเน้นงความร่วมมือของธนาคาร กับหน่วยงานสำคัญต่าง ๆ ในโครงการรักษ์ป่าน่าน ที่ได้ริเริ่มการแก้ไขปัญหาด้านความเป็นอยู่ของประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรม และความร่วมมือของฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน

กสิกรไทย

ระหว่างการประชุม สตาร์ทอัพชั้นนำของญี่ปุ่น 8 บริษัท ได้นำเสนอนวัตกรรม และโมเดลทางธุรกิจของบริษัทรายละ 15 นาที ตามด้วยช่วงตอบคำถาม เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม

  • HEMIX (Business Innovation Partners)

นำเสนอพลาสติกชีวภาพจากการคิดค้นเป็นรายแรกของโลก โดยใช้ของเสียด้านการเกษตร ป่าไม้และประมง

  • SAGRI

การใช้ข้อมูลจากดาวเทียม และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ แก้ปัญหาการเกษตร และสิ่งแวดล้อม

  • EF POLYMER

ผลิตโพลิเมอร์ดูดซับจากกล้วยที่เน่าเสีย และเปลือกส้ม เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้ง และการเสื่อมโทรมของดิน

  • Ecologgie

ผลิตโปรตีนคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับเกษตรกรท้องถิ่นในประเทศกำลังพัฒนา ใช้เศษอาหาร และของเหลือจากผลิตผลทางการเกษตร เพื่อเป็นเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

กสิกรไทย

  • Ac-Planta

พัฒนา และผลิต “Skeepon” วัสดุป้องกันพืชจากภาวะด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้กรดอะซิติก

  • Towing

ผลิตดินคุณภาพสูง โดยใช้จุลินทรีย์ช่วยกระตุ้นปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอนในที่ดิน เพื่อการเพาะปลูก

  • Agri Smile

ใช้ระบบวิจัยก้าวหน้า พัฒนาผลิตภัณฑ์สารกระตุ้นทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะ

  • Agnavi

พัฒนา ICHI-GO-CAN และ Canpai แบรนด์สาเกที่บรรจุในกระป๋องขนาด 180 มิลลิลิตร ซึ่งเป็นความจุที่สะดวกต่อการพกพา และมีรูปลักษณ์ทันสมัย

กสิกรไทย

การประชุมครั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้มีการสร้างเครือข่าย โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพบปะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ และนักลงทุนในสาขาการเกษตร ทั้งยังได้ลิ้มรสซูชิต้นตำรับจาก CP-UORIKI

นายนารุโตชิ โอจิไอ กรรมการบริหารแอกเวนเจอร์ แล็บ  ได้แสดงความยินดีต่อความสำเร็จของการประชุมครั้งนี้ พร้อมกล่าวย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมื อและนวัตกรรมในสาขาการเกษตรระหว่างญี่ปุ่นและไทย

ทั้งนี้ การประชุมสุดยอดดังกล่าว เน้นถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศ และการปฏิบัติอย่างยั่งยืนด้านการเกษตร ซึ่งจะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารในอนาคต รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจในไทย ญี่ปุ่น และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กสิกรไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo