ดูหนังออนไลน์
Sport

‘กรมพลศึกษา’ หอบของขวัญ 6 พันชิ้นสร้างสุขงาน ‘วันเด็ก’


​วันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมนันทนาการงานวันเด็ก ประจำปี 2563 โดยมีนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา และผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมในงาน

1578720493620
ภาพจาก : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

​กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรมนันทนาการงานวันเด็ก ประจำปี 2563 นับเป็นกิจกรรมสำคัญกิจกรรมหนึ่งที่กรมพลศึกษาให้ความสำคัญและจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาทรัพยากรนันทนาการ ยกระดับคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณภาพ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจะต้องมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองและสร้างสรรค์สังคม ตระหนักในคุณค่าและนำกิจกรรมนันทนาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านกิจกรรมนันทนาการ

1578720491185
ภาพจาก : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

​สำหรับกิจกรรมนันทนาการงานวันเด็กในปีนี้ จัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร ซึ่งกรมพลศึกษา ภาคีเครือข่ายจากทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างนำกิจกรรมนันทนาการและเกมต่าง ๆ มาให้บรรดาเด็ก ๆ ที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศกว่า 4 พันคน ได้ร่วมเล่นเกมเพื่อชิงของขวัญและของรางวัลจำนวน 6 พันชิ้นกลับบ้านไปนอนกอด อีกทั้งยังมีเวทีให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ ทั้งร้อง เล่น เต้น รำ มีการแสดงให้เด็กๆได้รับชมหลายชุด เช่น นิทานประกอบเสียง Musical Telling, การแสดงจากวง “DPE Band” ของศูนย์นันทนาการ กรมพลศึกษา, การแสดงมายากล, การแสดงจากวงหัสดนตรีของกองดุริยางค์ทหารอากาศ และการแสดงละครเล่านิทาน สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก