PR News

‘Dow’ รับรางวัล ‘ความรับผิดชอบต่อสังคมระดับแพลตินัม’ จากหอการค้าอเมริกันในไทย

Dow รับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2565 ระดับแพลตินัม” จากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในไทยอย่างต่อเนื่อง

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และนางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รับมอบรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2565 ระดับแพลตินัม” (2022 AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award with Platinum Level) จาก นายโรเบิร์ต โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และมี นายเจฟฟรี่ ไนการ์ด ประธานกรรมการหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

B9BD3626 F173 423F 9838 9254AAC73812

รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (AMCHAM CSR Excellence Awards) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องบริษัทสมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานด้านธุรกิจ ควบคู่กับการดูแลสังคม จากการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงความมุ่งมั่นผลักดันการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สร้างชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วม และสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ส่งผลให้ Dow ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน และได้รับรางวัล “ระดับแพลตินัม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo