PR News

‘โออาร์’ มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดอุบลราชธานี

‘โออาร์’ ร่วมมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากอิทธิพลของพายุโนรู ในเขตพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี

นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบ ถุงยังชีพ OR จำนวน 300 ถุง ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อำเภอเมือง และ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

โออาร์

นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร OR ยังร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพ OR จำนวน 200 ถุง ให้แก่ชุมชนบ้านแพง และชุมชนบ้านดอนดู่ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย อันเป็นผลมาจากอิทธิพลของพายุโนรู อีกด้วย

โออาร์

โออาร์

โออาร์

โออาร์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo